Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 76. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o uvedbi začasne zaščite, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 2021, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o varovanju tajnih podatkov, Poročevalec: Igor Eršte

4. Predlog letnega programa dela Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj s finančnim načrtom za leto 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

5. Predlog za uvrstitev projekta 3340-22-0002 Zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske, nevladne in mladinske kulturne dejavnosti v obdobju 2022–2027 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 3130-22-0006 Nakup poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Trstenjakova ulica 2, Ptuj – februar 2022 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog sklepa o določitvi najvišjih cen za nova učbenika,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prehodnih pravilih za ovojnino in označevanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, odobrenih v skladu z Direktivo 2001/82/ES in Uredbo (ES) št. 726/2004, Poročevalec: Janez Poklukar

9. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije, št. C(2022)787 final z dne 9. 2. 2022, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, Poročevalec: Marjan Dikaučič

10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije, št. C(2022)202 final z dne 9. 2. 2022, zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava, Poročevalec: Marjan Dikaučič

11. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Poročevalec: Marjan Dikaučič

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 12. aprila 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Poročilo o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Toneta Slaka na zasedanju Sveta za zunanje zadeve v formatu ministrov za obrambo Evropske unije 21. marca 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

14. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 21. marca 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Predlog prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) za leto 2022, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

16. Informacija o obisku ministra za migracije in azil Helenske republike Notisa Mitarachija 10. in 11. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Aleš Hojs

16A. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na hibridnem dogodku na visoki ravni o krizi zaradi pomanjkanja hrane na območju Sahela in Čadskega jezera 6. aprila 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na 12. zasedanju Odprte delovne skupine za staranje (OEWGA) 11. aprila 2022, Poročevalec: dr. Anže Logar

17A. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na srečanju ministrov za zunanje zadeve C5 12. aprila 2022 v Češki republiki, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Poročilo o srečanju predsednikov vlad Republike Slovenije in Madžarske 21. februarja 2022 v Lendavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 23. februarja 2022 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa 17. in 18. marca 2022 v Republiki Severni Makedoniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

22. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s finančnim načrtom ZZZS in dosegljivostjo potrebnih zdravstvenih storitev,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z digitalnimi boni ter cenami programske in strojne opreme, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

24. Predlog mnenja o zahtevi Sodnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi, Poročevalec: Marjan Dikaučič

25. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalec: Marjan Dikaučič