Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-22Z213001 na Občino Brezovica, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

2. Predlog določitve vsebine izbrisnega dovoljenja za vknjiženo pravico stvarnega bremena na parc. št. 341/2 in parc. št. 341/3 v k. o. 2131 Stražišče, Predlagatelj: minister za javno upravo

3. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. 2130-13R213006 na Občino Ajdovščina, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog seznanitve z namero sklenitve sodne poravnave med toženo stranko Republiko Slovenijo in tožečo stranko, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 1253/2019, Predlagatelj: minister za obrambo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

5. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu, opr. št. III U 51/2022,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. II U 94/2022,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

7. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanja Federativne republike Brazilije »Rio Branco« slovenskima državljanoma, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

8. Predlog mnenja o podelitvi madžarskih državnih odlikovanj »poveljniški križ za zasluge« slovenskemu državljanu »zlati križ za zasluge’’ slovenski državljanki ter ‘‘bronasti križ za zasluge’’ slovenskemu državljanu,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

9. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

10. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom za študente, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

11. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

12. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2021 generalnemu direktorju in namestnikoma generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13. Predlog določitve skupnega obsega sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev AJPES iz plačne skupine B za leto 2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za finance

14. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovno mesto svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve, Kabinetu ministra, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

15. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto koordinator VII/2 v Sekretariatu v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

16. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na drugo delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-I v Sektorju za investicije v Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, Predlagatelj: minister za finance

18. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

19. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

20. Predlog imenovanja preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v preiskovalnem organu za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov v Ministrstvu za infrastrukturo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

21. Predlog seznanitve z odstopno izjavo člana Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in imenovanje predstavnika ministrstva, pristojnega za promet, v Upravni odbor, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

22. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Republike Slovenije v Upravni svet Evropske patentne organizacije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo