Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela amandmaje k predlogu Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa.

K predlogu Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa so bili pripravljeni amandmaji k 33 členom. Pri teh amandmajih gre skoraj izključno za nomotehnične izboljšave besedila, izboljšave sistematike in jasnosti določb, odprave nedoslednosti in notranje konsistentnosti ter izboljšanja jasnosti in natančnosti prehodnih določb, ki urejajo razmerja s trenutno veljavnimi predpisi s področja upravljanja javnega potniškega prometa, zlasti Zakonom o prevozih v cestnem prometu in Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice.

Do manjših vsebinskih prilagoditev je prišlo pri določbah o izvajanju kontrole nad uporabo vozovnic, kjer je bil bolj jasno ločen civilnopravni postopek, ki ga izvajajo nadzorniki, od prekrškovnega postopka, ki ga izvajajo inšpektorji.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo