Skoči do osrednje vsebine

Posvetovanje o obdobju neškodljivega razkritja, pravici poprejšnje uporabe in nasprotujočih si prijavah

Na 53. Odboru za patentno pravo so se države članice Evropske patentne organizacije (EPO) dogovorile, da s pomočjo Evropskega patentnega urada (EPU) izvedejo usklajena nacionalna posvetovanja o obdobju neškodljivega razkritja (angleško grace period), pravici poprejšnje uporabe in nasprotujočih si prijavah. Posvetovanje bo potekalo s pomočjo skupnega posvetovalnega dokumenta, katerega namen je zbrati povratne informacije evropske zainteresirane javnosti v zvezi s predlaganimi rešitvami, ki urejajo omenjena področja.

Posvetovalni dokument vsebuje uvodno pojasnilo o mednarodnem usklajevanju materialnega prava, razlago področij posvetovanja (obdobje neškodljivega razkritja, pravica poprejšnje uporabe in nasprotujoče si prijave), opis organizacij, ki so pripravile predloge, tabele s povzetkom predlogov, vprašalnik in predstavitev predlogov Industrijske trilaterale ter Mednarodne zveze zastopnikov za intelektualno lastnino in Mednarodnega združenja za zaščito intelektualne lastnine.

EPU bo na podlagi zbranih odgovorov pripravil konsolidirano poročilo, ki bo odražalo prispevke evropske zainteresirane javnosti, kar bo omogočalo nadaljnja pogajanja EPO v okviru skupine B+ pri mednarodnem usklajevanju omenjenih treh področij.

Zainteresirano javnost prosimo, da izpolni vprašalnik v skupnem posvetovalnem dokumentu (v angleščini) in odgovore pošlje na naslov: sipo@uil-sipo.si. Zbrane odgovore bomo anonimizirali in posredovali na EPU.

Rok za pošiljanje izpolnjenega vprašalnika je 25. 5. 2022.