Skoči do osrednje vsebine

Neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti

Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo je danes, 4. 4. 2022, začela neodvisen strokovni pregled zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti v Republiki Sloveniji ter dejavnosti Uprave za jedrsko varnost (URSJV) in Uprave za varstvo pred sevanji (URSVS). Med pregledom, ki se bo zaključil v četrtek, 14. 4. 2022, bo misija preverjala skladnost delovanja URSJV in URSVS s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo.

Misija je znana pod imenom IRRS (angleško Integrated Regulatory Review Service), kar pomeni, da bo opravila pregled zakonodajne in upravne infrastrukture glede na standarde Mednarodne agencije za atomsko energijo. Misija ne bo preverjala samo skladnosti naših predpisov s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo, ampak bo ocenila tudi kadrovske kapacitete, primernost proračuna, infrastrukturo in sisteme vodenja obeh upravnih organov, njuno medsebojno sodelovanje in povezanost ter sodelovanje z drugimi organi in institucijami doma in v tujini, podporo tehničnih strokovnih organizacij, postopke varnostnega ocenjevanja različnih sevalnih dejavnosti in izdajanja dovoljenj, izvajanje inšpekcijskega nadzora, postopke priprave predpisov in podobno. Misija bo celovito preverila celotno področje zagotavljanja jedrske in sevalne varnosti v Sloveniji, od miroljubne uporabe jedrske energije do uporabe virov sevanj na vseh področjih (medicina, znanost, industrija) zato je njen obseg označen kot celovit (angleško full scope). Misija bo opravila tudi obiske pri ministrih obeh ministrstev, kamor sodita obe upravi, in sicer Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za zdravje, in prisostvovala inšpekcijam pri nekaterih imetnikih dovoljenj. Misija je tudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj, saj sodi med misije, kjer se istovrstni strokovnjaki srečajo med sabo (angleško peer review).

Tovrstno misijo je treba izvesti skladno z določili direktive o jedrski varnosti vsaj enkrat na deset let in o tem poročati Evropski komisiji. Ta misija bo tudi povezana z misijo ARTEMIS (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation), ki jo prav tako organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo, ki pregleduje nacionalne programe ravnanja in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Določena skupna področja bodo obravnavana samo enkrat po metodologiji, ki bo tokrat prvič preizkušena za dve zaporedni misiji (IRRS in ARTEMIS), saj so običajno med njimi večletni presledki. Misija ARTEMIS bo organizirana konec maja letos.

Misijo IRRS sestavlja 18 mednarodnih strokovnjakov iz različnih področij jedrske in sevalne varnosti iz Mednarodne Agencije za atomsko energijo, Brazilije, Finske, Francije, Irske, Litve, Madžarske, Malte, Pakistana, Romunije, Slovaške, Švice in Švedske. Glavne ugotovitve in priporočila misije bodo objavljene ob koncu, dne 14. 4. 2022, ko bodo pregledovalci slovenskim predstavnikom predali tudi osnutek poročila o pregledu.

Skupinska fotografija vseh tujih in slovenskih udeležencev misije pred vhodom v stavbo s sedežem URSJV

Udeleženci misije IRRS | Avtor: Slovenian Nuclear Safety Administration