Skoči do osrednje vsebine

357. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah in cepivo Comirnaty, proizvajalca Pfizer/BioNTech, donirala v instrument COVAX.

Vlada donirala cepivo Comirnaty, proizvajalca Pfizer/BioNTech, v instrument COVAX

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se približno 200.000 odmerkov cepiva Comirnaty, proizvajalca Pfizer/BioNTech, ki jih je Republika Slovenija aktivirala in naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in so predvidene za dobavo v mesecu maju in juniju 2022, nameni v instrument COVAX.

COVAX predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni in enega od stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni. Republika Slovenija je v instrument COVAX namenila prostovoljni prispevek v skupni višini 500.000 evrov v letih 2021 in 2022, ter hkrati v okviru tega mehanizma donirala več kot 2 milijona odmerkov cepiv proti covid-19 različnih proizvajalcev.

Podobno kot ostale evropske države, tudi Slovenija nabavlja cepiva proti covid-19 preko skupnih EU javnih naročil, ki jih vodi Evropska komisija (EK). EK je v imenu držav članic pogodbo o predčasnem nakupu cepiva podpisala tudi z družbo Pfizer/BioNTech.

Zaradi izjemno majhnega interesa prebivalcev Slovenije za cepljenje proti covid-19, dovoljšne zaloge tega in ostalih cepiv za slovenske potrebe ter upoštevaje potrebo po cepivih na globalni ravni, se predlaga, da se 200.000 odmerkov cepiva Comirnaty proti covid-19, proizvajalca Pfizer/BioNTec, reusmeri kot donacijo neposredno v instrument COVAX.

V sklepu Vlade Republike Slovenije navedena količina cepiva Comirnaty, proizvajalca Pfizer/BioNTech ne bo dobavljena v Slovenijo, kot to sicer opredeljuje pogodba o nakupu cepiva, ampak bo cepivo v trenutno znani količini približno 200.000 odmerkov dano na voljo instrumentu COVAX.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o elektronskih komunikacijah

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogom amandmajev k Predlogu novega zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom 2), ki ga je pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Predlagani amandmaji sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in so namenjeni predvsem izboljšanju predlaganega zakonskega besedila z vidika zagotavljanja večje jasnosti in določnosti. S predlaganimi amandmaji se med drugim zagotavlja pravna podlaga, ki bo omogočala državno sofinanciranje satelitskega interneta, še zlasti za težje dostopna gospodinjstva, s čimer se bo spodbujala povezljivost.

Vir: Služba vlade za digitalno preobrazbo