Skoči do osrednje vsebine

Javna tribuna o razvojnih priložnostih Osrednjeslovenske regije

Vlada Republike Slovenije je bila na delovnem obisku v osrednjeslovenski regiji, ki jo sestavljajo občine Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Logatec, Log - Dragomer, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče in Vrhnika. Ob zaključku obiska so se člani vlade udeležili javne tribune ter županom, gospodarstvenikom in drugim nosilcem razvoja v regiji odgovarjali na vprašanja.

Gostitelj javne tribune, župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati je pozdravil vse goste in poudaril, da je kot župan izredno ponosen, da se je na Vrhniki, v mestu Ivana Cankarja, v takšni sestavi zbrala celotna vlada. Ob tem je poudaril včerajšnji podpis za gradnjo novega oddelka za osebe z demenco, ki je ena od pridobitev, ki bodo Vrhniki ostale. Vladi se je zahvalil za pomoč pri odpravljanju vseh težav, ki so pestile občino.

Direktor Statističnega urada Republike Slovenije Tomaž Smrekar je predstavil osnovne statistične podatke o regiji in jih je postavil v širši kontekst. Površina regije znaša 2334 km2, kar je 12 % Slovenije. Število prebivalce regije znaša 555.000, torej 26 % Slovenije. Osrednjeslovenska regija ima 25 občin. V južnem delu je največja občina Grosuplje z 12.400 prebivalci in najmanjša Horjul. Regija ima največjo gostoto prebivalstva v Sloveniji, pri čemer so velike razlike med posameznimi deli; v poprečju ima 238 prebivalcev na kvadratni kilometer. V osrednjeslovenski regiji živi najmlajše prebivalstvo v Sloveniji. Stopnja delovne aktivnosti je sedma najvišja. Regija je prva po stopnji bruto domačega proizvoda (BDP) v slovenskem deležu, kar 38-odstotna. Hkrati je to tudi najvišji BDP, in sicer 44 odstotkov nad slovenskim povprečjem.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je povedal, da si zaradi oddaljenosti nekaterih delov regije od železnice vlada prizadeva za multimodalnost, torej za vzpostavitev rednih avtobusnih povezav od vasi do postaj slovenske železnice. Regija ima sicer dobro razvito infrastrukturo.

Državna sekretarka za področje malega gospodarstva, podjetništva in obrti Polona Rifelj je glede dvigovanja cen energentov povedala, da je vlada že izdala Uredbo o metodologiji ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, s katero gospodarskim upravičencem po Zakonu o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu omogoča dostop do državne pomoči države, za kar je namenjenih 70 milijonov evrov.

Predsednik vlade Janez Janša je ob tem pojasnil, da se je vlada na energetsko krizo že odzvala z interventnimi ukrepi, in navedel včerajšnje podatke zavoda za statistiko, po katerih se je električna energija pocenila za 40 odstotkov, kar je osnovni dejavnik vpliva na deflacijo v zadnjem mesecu v Sloveniji. Povedal je tudi, da vlada intenzivno dela na tem, da bi zagotovila nadomestne vire oskrbe s plinom.

V zvezi s problematiko predolgotrajnega pridobivanja gradbenih dovoljenj je minister za javno upravo Boštjan Koritnik poudaril zahtevnost področja gradbenih dovoljenj, zaradi česar kadri odhajajo z upravnih enot, veliko gradbeno aktivnost v zadnjih letih, ki jo vlada seveda spodbuja, in pa dejstvo, da je kar 85 % vlog nepopolnih. Dejal je, da si nastale razmere prizadeva razrešiti z rednimi sestanki na Upravni enoti Ljubljana. Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je dodal, da digitalizacija lahko vsaj posredno pripomore k hitrejšemu reševanju postopkov in da je vesel, da na ministrstvu za okolje poteka projekt eGraditev. To pomeni, da bo že prihodnje leto na voljo platforma, prek katere bo mogoče na enem mestu vložiti vso potrebno dokumentacijo in spremljati potek celotnega postopka.

Minister za kulturo Vasko Simoniti je dejal, da je vlada v mandatu leta 2008 ustanovila Muzej pošte in telekomunikacij, ki zdaj sodi v upravljanje Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri.

Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Monika Kirbiš Rojs je glede kohezijske politike za obdobje 2021–2027 prisotne obvestila, da prav v tem tednu poteka misija Evropske komisije (EK) v Sloveniji. Ministrstvo je skupaj z resorji in predstavniki EK zelo natančno pregledalo vse pripravljene dokumente. Razlika v primerjavi s prejšnjim obdobjem je, da je vlada že na začetku določila kvote sredstev, ki bodo pripadle občinam. Za celostne teritorialne naložbe za mestne občine je namenjenih 130 milijonov evrov, kvota za vse druge občine znaša 315 milijonov evrov, iz regionalnega sklada pa je za instrument izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) namenjenih 29 milijonov evrov. Ker je stopnja nizka, bo vlada upoštevala dogovore in obljube, dane poleti leta 2020 na Brdu, da bo razlika krita iz proračuna.

Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je dejal, da je pokrivanje belih lis med ključnimi prednostnimi nalogami vlade na področju digitalizacije. Trenutno jih je po celotni Sloveniji še 108.000, pokrite naj bi bile do leta 2025. Vlada namerava tistim gospodinjstvom, ki imajo šolajoče se otroke, priskočiti na pomoč s satelitskim internetom in v ta namen tudi spreminja zakonodajo, ki bi dovoljevala subvencioniranje države tudi za satelitske priključke.

Minister za zdravje Janez Poklukar je povedal, da je direktorico Zdravstvenega doma Logatec obvestil, da bo ministrstvo v naslednjih dveh letih financiralo prizidek Zdravstvenega doma Logatec in izgradnjo centra za duševno zdravje v vrednosti 2,8 milijona evrov, pri čemer bo vlada izgradnjo sofinancirala v višini več kot 860 tisoč evrov.

Predsednik vlade Janez Janša je povedal, da ima Slovenija v tem trenutku dobro gospodarsko rast. Vlada obvladuje inflacijo tako na letni ravni kot tudi kratkoročno. Poudaril je, da je ohranitev nadaljnje gospodarske rasti odvisna od nas vseh in da je treba narediti vse, da se bodo ti pozitivni trendi nadaljevali kljub težavam, ki so bile tema pogovorov. Udeležencem javne tribune se je zahvalil za sodelovanje in številne pobude ter izrazil zadovoljstvo nad tem, da je vladni ekipi in lokalnim predstavnikom uspelo razrešiti nekatere konkretne zadeve že na dopoldanskem sestanku vlade. Celotni ministrski ekipi pa se je predsednik vlade zahvali za to, da so na 13 regijskih obiskih sodelovali pri več kot 1400 posamičnih dogodkih.