Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Fridl Jarc na konferenci ministrov za kulturo Sveta Evrope

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc se je udeležila konference Ustvarjamo svojo prihodnost: ustvarjalnost in kulturna dediščina kot strateška vira za raznoliko in demokratično Evropo. Enodnevna konferenca je v Strasbourgu potekala v sklopu italijanskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta Evrope. Zbrane sta nagovorila italijanski minister za kulturo Dario Franceschini in generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić.

Pogled od spredaj na državno sekretarko, ki sedi za mizo na konferenci ministric in ministrov za kulturo Sveta Evrope

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc | Avtor Svet Evrope/Sandro Weltin

1 / 2

V otvoritvenem delu je zbrane nagovoril ukrajinski minister za kulturo in informacijsko politiko Oleksandr Tkačenko. Opozoril je na uničevanje ukrajinske kulturne dediščine in kulturne identitete ter teptanje človekovih pravic, ki ju izvaja Ruska Federacija. V ospredju razprav so bili ostra obsodba ruskega napada na Ukrajino ter vprašanji o tem, kako lahko edinstven pravni okvir Sveta Evrope (konvencije) na področjih kulture, kulturne dediščine in kulturne krajine pomaga državam članicam pri soočanju z globalnimi izzivi tega časa ter katera dopolnilna orodja so potrebna, da države članice lahko ustrezno naslovijo izzive in priložnosti najnovejših tehnoloških dosežkov (digitalne tehnologije) na področju kulture, ustvarjalnosti in kulturne dediščine.

Državna sekretarka dr. Ignacija Fridl Jarc se je v imenu Slovenije pridružila obsodbi ruske agresije proti Ukrajini in poudarila potrebo po tem, da Evropa ostane enotna in aktivna v nudenju konkretne pomoči napadeni državi.

V razpravi z naslovom Pripravljeni za ustvarjanje prihodnosti – kultura, ustvarjalnost, dediščina in umetna inteligenca se je državna sekretarka zavzela za jasno opredelitev človekovih pravic, kot sta pravici do kulture in kulturnega udejstvovanja, ter za vzpostavitev skupnega podatkovnega prostora za kulturno dediščino. Ob tem je opozorila, da je treba poleg ohranjanja evropske kulturne dediščine v enaki meri ohranjati tudi kulturno raznolikost in nacionalne kulturne posebnosti. Kot je povedala, bo Slovenija v prihodnjih letih načrtno spodbujala večjo uporabo e-storitev na vseh področjih dediščine.

V razpravi na temo Politike za raznolikost in pluralizem – omogočanje koprodukcij evropskih dramskih serij je državna sekretarka poudarila, da sta ravno kulturna raznolikost in mnogovrstnost ključni konkurenčni prednosti evropskega avdiovizualnega sektorja. Izrazila je podporo oblikovanju vključujoče in participativne politike ter pripravljenost Slovenije za oblikovanje finančnega mehanizma, ki bi omogočal podporo mednarodnim koprodukcijam na področju dramskih serij ter povezavo med umetniško ustvarjalnostjo in tehnološkimi inovacijami v avdiovizualnem sektorju.

Ob koncu zasedanja so ministrice in ministri za kulturo Sveta Evrope sprejeli dve deklaraciji.

Z deklaracijo o agresiji Ruske federacije proti Ukrajini so se ministrice in ministri na osnovi ostre obsodbe ruske agresije, resolucije o izključitvi Ruske federacije iz Sveta Evrope ter drugih deklaracij in konvencij o spoštovanju človekovih pravic in kulturne dediščine izrazili in zavzeli za podporo Ukrajini na področju varovanja njene kulturne dediščine in identitete, pomoči ukrajinskim umetnikom, znanstvenikom in beguncem ter prizadevanjem evropskih umetnikov, ki s svojim umetniškim ustvarjanjem izražajo podporo Ukrajini. V deklaraciji, ki poudarja pomen medkulturnega dialoga za zaščito ter promocijo demokracije in človekovih pravic, so med drugim podprli tudi pobudo za razglasitev evropskega leta ukrajinske kulture. 

S sklepno deklaracijo konference je Odbor ministrov Sveta Evrope podprl priporočila o vlogi kulture, kulturne dediščine in krajine pri naslavljanju globalnih okoljskih, socialnih in ekonomskih izzivov. Ministrice in ministri so podprli skupna prizadevanja za vzpostavitev enotnega akcijskega okvirja za področje kulture in kulturne dediščine, pripravo skupnih razvojnih izhodišč na področju sodobnih tehnologij (kot je umetna inteligenca) ter vzpostavitev vseevropskega pravnega in finančnega mehanizma za izvedbo koprodukcij evropskih dramskih serij.