Skoči do osrednje vsebine

Država se mora zavzemati za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in državni sekretar Boštjan Jambrovič se udeležujeta regijskega obiska Vlade Republike Slovenije, ki danes poteka v južnem delu Osrednjeslovenske statistične regije.

Minister Koritnik se je v dopoldanskem času udeležil delovnega posveta Vlade Republike Slovenije in se srečal z županom Občine Grosuplje dr. Petrom Verličem, v popoldanskem času pa z županom občine Logatec Bertom Menardom in županom občine Horjul Jankom Prebilom. V zadnjem delu delovnega obiska se bo minister sestal z načelnicama upravnih enot Grosuplje in Vrhnika.

Državni sekretar Boštjan Jambrovič se je v tem času srečal s podžupanom Občine Škofljica Borisom Zupančičem in županom Občine Log – Dragomer Miranom Stanovnikom. V popoldanskem času pa z županom Občine Dobrova – Polhov Gradec Francom Setnikarjem in županom Občine Borovnica Bojanom Čebelo.

»Kot pristojno ministrstvo za lokalno samoupravo se zavedamo, da so občine enakopraven partner države, zato si prizadevamo za njihov razvoj, ki je pomemben za vsako slovensko regijo. Ker želimo državljankam in državljanom zagotoviti najlažji dostop do storitev, smo lani z občino, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve začeli s pripravo postopkov za izgradnjo nove upravne stavbe v Grosuplju. Stavba, ki se bo nahajala v centru mesta, bo uporabnikom omogočala enostaven dostop in možnost parkiranja,« je na srečanju z županom Občine Grosuplje izpostavil minister Koritnik.

V južnem delu osrednjeslovenske statistične regije so iz 14 občin ustanovljene tri skupne občinske uprave, v katere je vključenih 13 od 14 občin. S sprejeto novelo Zakona o financiranju občin (ZFO-1) se je razširil nabor nalog, ki jih opravljajo skupne občinske uprave, in sicer na informatiko, ki je, tako minister Koritnik, izrazito pomembna tudi v javni upravi: »V letu 2021 so občine iz naslova sofinanciranja dela skupnih občinskih uprav prejele več kot 341.000 evrov sredstev, kar med drugim prispeva k upravljavski krepitvi občin pri zagotavljanju novih storitev za prebivalce. Z razširitvijo nabora nalog na informatiko pa želimo v prihodnje spodbuditi hitrejšo in bolj učinkovito digitalizacijo, s čimer omogočamo občinam lažji, vsekakor pa nujen digitalni prehod.«

Minister je v nadaljevanju izpostavil tudi, da je z občinami v južnem delu osrednjeslovenske regije potekal stalen dialog, katerega rezultat je odlično sodelovanje. »Slovenskim občinam smo v tem mandatu s sprejetim Zakonom o finančnih razbremenitvah občin omogočili za več kot 70 milijonov prihrankov na letni ravni. S spremembo Zakona o financiranju občin pa nam je uspelo dvigniti povprečnine, kar za občine južnega dela osrednjeslovenske statistične regije pomeni, da bodo glede na leto 2021 v letu 2023 prejele skupno skoraj 9,4 milijona evrov več sredstev. Konkretno pomeni to za Občino Horjul 60.000 evrov, za Občino Ivančna Gorica pa denimo 430.000 evrov. To omogoča, da bodo mesta in vasi dobile nove šole in vrtce in da bodo lahko obnovili zgradbe, gradili športne dvorane in pločnike ter drugo infrastrukturo.«

V tej regiji je ministrstvo izvedlo tudi obsežno obnovo treh objektov bivše vojašnice na Vrhniki, ki se je v celoti zaključila spomladi 2021. S tem je bila trajno rešena prostorska problematika Upravne enote Vrhnika, ki je prej delovala na dveh lokacijah, v dveh objektih, v najetih, neprimernih prostorih, kar ni bilo ustrezno ne za stranke in ne za zaposlene. Objekt ima na voljo dovolj parkirnih mest za stranke in omogoča dostop gibalno oviranim. Poleg Upravne enote Vrhnika sta se v prostore preselila še enota Finančnega urada Ljubljana in Urad za delo Vrhnika, v ločen objekt pa je Upravna enota Ljubljana preselila ves svoj arhiv. Vrednost celotne investicije je znašala 4,6 milijona evrov.

Minister Koritnik se bo v popoldanskem času sestal tudi z načelnico Upravne enote Grosuplje mag. Loreno Goričan in načelnico Upravne enote Vrhnika mag. Gabrijelo Mlinar.

Pogovor s predstavniki upravni enot je namenjen predvsem iskanju rešitev glede organizacije in optimizacije dela na upravnih enotah, ki bi pripomogli k zmanjšanju časa, potrebnega za reševanje zadev, pa tudi k uspešnejšemu soočanju s povečanim številom upravnih zadev, menjavo osebnih dokumentov, in pravočasnim obveščanjem strank o dodatnih uradnih dneh in urah ter podobno. Ministrstvo upravnim enotam pri tem pomaga s kadrovskimi okrepitvami, s podporo sistemu za spletno naročanje strank in klicnemu centru, dodatnimi usposabljanji uslužbencev, informiranju strank in zagotavlja dodatne finančne vzpodbude za nagrajevanje nadpovprečno uspešnih javnih uslužbencev.

Regijski obisk bo minister Koritnik zaključil na javni tribuni o razvoju osrednjeslovenske statistične regije.

Podrobnosti o realiziranih projektih ministrstva, priložnosti in izzivih, ki se nanašajo na južni del osrednjeslovenske regije, so predstavljene v spletni publikaciji.