Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 75. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih – skrajšani postopek, Poročevalec: Aleš Hojs

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2A. Predlog uredbe o izračunu višine povračila dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

3. Predlog odloka o določitvi varnih tretjih držav, Poročevalec: Aleš Hojs

3A. Predlog akcijskega načrta za leti 2022 in 2023 za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028, Poročevalec: Janez Poklukar

3B. Informacija o končnem revizijskem poročilu Evropske komisije za program Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov za obdobje 2007–2013, Poročevalec: Aleš Hojs

4. Poročilo Vlade Republike Slovenije v zvezi s pozivom Računskega sodišča Republike Slovenije za ukrepanje za odpravo nesmotrnosti, ugotovljenih pri reviziji zagotavljanja učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela, Poročevalec: Janez Poklukar

5. Program dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2022 in Finančni načrt dela Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za leto 2022, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5A. Predlog dopolnitve Sklepa Vlade Republike Slovenije o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

5B. Predlog dopolnitve Sklepa Vlade o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2022/2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog soglasja Hokejski zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni hokejski zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v hokeju na ledu, divizija 1A, od 2. do 8. maja 2022 v Ljubljani, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog pooblastila družbi Group Air-Med S.A., Reus Tarragona, Španija, za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij, Poročevalec: mag. Matej Tonin

8. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v javnem zavodu Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

9. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-22-0905 Izgradnja delavnic - VDC Novo mesto v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog za ponovno uvrstitev in spremembo izhodiščne vrednosti projekta 2611-20-0906 Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 1714-15-0005 Sklad za notranjo varnost - Zunanje meje v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Aleš Hojs

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZZ, MF, URSZR, Uprava RS za vojaško dediščino, MDDSZ, MZ, MIZŠ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/954 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19, Poročevalec: Janez Poklukar

14. Celovito zaključno poročilo o posebnem vladnem projektu predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (od 1. julija do 31. decembra 2021), Poročevalec: dr. Anže Logar

14A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 4. in 5. aprila 2022 v Luksemburgu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 4. aprila 2022 v Luksemburgu, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Evro-latinskoameriškem srečanju na visoki ravni o enakosti spolov "Dve celini, združeni za enakost" 4. marca 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 14. marca 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Evropski konferenci o upravljanju meja 20. in 21. januarja 2022 v Vilni,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

19. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na izrednem neformalnem zasedanju ministrov za obrambo Evropske unije 28. februarja 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja »Locked Shields 2022« (LS22) v organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Poročilo o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2021 – CC21«, Poročevalec: mag. Matej Tonin

21A. Predlog za napotitev policijskih atašejev Republike Slovenije na Madžarsko in v Črno goro ter nerezidenčno pokrivanje Republike Kosovo, Republike Albanije, Republike Bolgarije, Romunije in Slovaške republike z obstoječo mrežo policijskih atašejev, Poročevalec: Aleš Hojs

21C. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na konferenci na visoki ravni "Majhne države v Varnostnem svetu Združenih narodov: Delovanje za mir in preprečevanje vojne" med 31. marcem in 1. aprilom 2022 v Talinu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Republike Ciper Nicosa Nourisa 8. in 9. aprila 2022 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Aleš Hojs

23. Poročilo o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na Antalya Diplomacy Forum od 11. do 13. marca 2022 v Republiki Turčiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa od 26. februarja do 2. marca 2022 v Združenih arabskih emiratih,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

26. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na 58. Münchenski varnostni konferenci od 18. do 20. februarja 2022,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. februarja 2022 v Berlinu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na 3. zasedanju ministrov za zunanje zadeve Mednarodne koalicije za Sahel 9. marca 2022, virtualni dogodek, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi z dolgotrajnimi postopki izdaje dovoljenj za prebivanje in enotnih dovoljenj za prebivanje in delo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s strategijo EU reševanja pričakovane begunske krize, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z dvigom plač zdravnic in zdravnikov ter pospešenega izvzetja iz plačnega sistema javnih uslužbencev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede položaja romske manjšine v Ukrajini v času agresije in informacij, da je dodatno diskriminirana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana glede nadzora uporabe dvojezičnih napisov in informacij na slovenskem ozemlju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

34. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata, ki predlaga, da naj Vlada Republike Slovenije v sodelovanju s pristojnimi organi v Republiki Italiji prouči možnost vzpostavitve skupne italijansko-slovenske specializirane službe za obravnavo nasilja v družini na italijansko-slovenskem obmejnem področju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

35. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca v zvezi nakupom spomenika Kneza Koclja v Mariboru,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti