Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 38. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja – parc. št. 23/139, k. o. 2677 Prule v lasti Univerze v Ljubljani, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog soglasja k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičnini s parcelno št. 158/9, k. o. 180 Črnci, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev (delov) zemljišč zaradi izgradnje povezovalne ceste zaradi ukinitve nivojskih prehodov v sklopu projekta »Modernizacija Kočevske proge – 2. faza/ 2. etapa«, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev več nepremičnin v k. o. 1711 Turjak za rekonstrukcijo državne ceste G2-106 na odseku Škofljica-Rašica in na odseku 0262 Rašica – Žlebič, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

5. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 2451 Dolnje Ležeče, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. pri nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. 2638 Podmežaklja, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišč v k. o. 680 Tezno, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnin ID znak: parcela 1317 1179/91 in ID znak: parcela 1317 1179/92, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

9. Predlog prenosa nepremičnin Družbe za upravljanje terjatev bank d. d. na Republiko Slovenijo, Predlagatelj: minister za finance

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

10. Predlog dopolnitve Odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

12. Predlog soglasja k uvrstitvi v višji plačni razred ob zaposlitvi na delovno mesto Sekretar v Sekretariatu v Ministrstvu za infrastrukturo,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

13. Predlog soglasja k uvrstitvi v višji plačni razred ob premestitvi na delovno mesto voznik funkcionarja V, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

14. Predlog Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2022 in 2023, Predlagatelj: minister za javno upravo

15. Predlog Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023, Predlagatelj: minister za javno upravo

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

16. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Hrvaški, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

17. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki s sedežem v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

18. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg s sedežem v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji s sedežem v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

20. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU) s sedežem v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

21. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

22. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

23. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Predlagatelj: minister za finance

24. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Hiša za otroke, Predlagatelj: minister za pravosodje

25. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v uradniški naziv prve stopnje - višji sekretar v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

26. Predlog imenovanja javnega uslužbenca v uradniški naziv prve stopnje notranji revizor - višji sekretar na Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, Predlagatelj: minister za finance

27. Predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana, Predlagatelj: minister za zdravje

28. Predlog imenovanja zastopnice pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Celje, Predlagatelj: minister za zdravje

29. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Moderna galerija, Predlagatelj: minister za kulturo

30. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Sežana, Predlagatelj: minister za zdravje

31. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice Topolšica, Predlagatelj: minister za zdravje

32. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Predlagatelj: minister za zdravje

33. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za razvoj informatike, Predlagatelj: minister za javno upravo

34. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve