Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava tehnične smernice zaščita pred radonom

Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji in Zavodom za gradbeništvo Slovenije pripravili osnutek tehnične smernice zaščita pred radonom.

Tehnična smernica konkretizira način, s katerim je možno izpolniti  zahteve iz Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacija obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona, ki je bil sprejet v februarju letošnjega leta. S protiradonskim projektiranjem in radonskimi sanacijami obstoječih stavb se v slovensko gradbeništvo uvajajo nove zahteve, s katerimi se zagotavlja zaščita in varstvo ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 30. aprila 2022 na naslov gp.ursjv@gov.si ali igor.osojnik@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.