Skoči do osrednje vsebine

Sprejem Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki podrobneje določa zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito in prosilcem za začasno zaščito.

Prosilci za začasno zaščito imajo pravico do nastanitve in prehrane.

Osebe z začasno zaščito pa imajo pravico do nastanitve v nastanitvenem centru in prehrane ter žepnine, v kolikor nimajo lastnih sredstev. V primeru, da oseba biva na zasebnem naslovu in nima lastnih sredstev, lahko pri Uradu Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov zaprosi za denarno pomoč za zasebno nastanitev ter denarno pomoč, ki je namenjena za preživetje. Postopek dodelitve navedenih pomoči je določen v Zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb in danes sprejeti uredbi. Vse osebe z začasno zaščito imajo pravico do zdravstvenega varstva, izobraževanja, dela ter pomoči pri uveljavljanju svojih pravic.


Dodatne informacije o zagotavljanju pravic osebam z začasno zaščito so na spletni strani Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine.