Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb na podukrepu 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Izdali smo odločbe 2398 vlagateljem na 3. javnem razpisu za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij in jim skupaj odobrili 11.990.000 evrov.

3. javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij je bil objavljen 3. 9. 2021 na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17,67/19, 74/21 in 135/21), vloge pa so lahko vlagatelji oddali od 27. 9. 2021 do 16. 12. 2021, do 13:59 ure.

Na Agencijo je bilo oddanih skupaj 2409 vlog. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 15.400.000 evrov. Od 2409 vlog je bilo 7 umikov in 4 zavrnitve vlog (tri zaradi neizpolnjevanja splošnih pogojev in ena zaradi nedoseganja vstopnega praga).

2398 upravičencem se prvi obrok podpore (3.500 evrov) izplača na podlagi izdane odločbe o pravici do sredstev, skupaj 8.393.000 evrov.

Več informacij o javnem razpisu