Skoči do osrednje vsebine

Ministrica na XVIII. zasedanju slovensko-madžarske mešane komisije

V Budimpešti se je danes odvilo XVIII. zasedanja slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski. Kot predsednica slovenskega dela mešane komisije je zasedanju sopredsedovala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch.

Ministrica in ministrski komisar med podpisom sporazuma, pred njima obe zastavici.

dr. Helena Jaklitsch i Ferenc Kalmárn | Avtor Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu

1 / 2

Madžarsko delegacijo je vodil Ferenc Kalmár, ministrski komisar za razvoj sosednjih politik madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino. Čeprav naj bi se mešana komisija sestajala letno, je bilo zadnje zasedanje zaradi epidemioloških in drugih okoliščin leta 2017.

Slovenija in Madžarska sta v 30 letih od sprejema sporazuma uresničili kar nekaj ukrepov z namenom izboljšanja položaja slovenske in madžarske narodne manjšine, velik napredek pa je bil storjen tudi v zadnjih mesecih, ko sta državi sprejeli in podpisali več pomembnih dogovorov in sporazumov. Slovenija zagotavlja visoko stopnjo varstva obema avtohtonima narodnima manjšinama ter je tako pomemben zgled. Ministrica je uvodoma izpostavila zgledno sodelovanje obeh držav na področju varovanja narodnostnih manjšin z ugotovitvijo, da se je položaj slovenske narodne manjšine v Porabju v zadnjem desetletju izboljšal, še vedno pa ostaja razlika v ravni zagotavljanja pravic, politične zastopanosti in financiranja slovenske manjšine na Madžarskem v primerjavi z madžarsko narodno skupnostjo v Prekmurju. Prav v luči dobrih odnosov je ministrica izrazila nelagodje ob nedavni izjavi madžarskega državnega sekretarja za narodno politiko v povezavi z državno mejo in izvajanjem dvojezičnega šolstva, ki vsekakor ne odražajo resničnega stanja in so sporne tudi z vidika spoštovanja teritorialne integritete in suverenosti, ki se med dvema prijateljskima državama nedvomno pričakuje. Svoj uvodni pozdrav je ministrica zaključila v spodbudni luči s prepričanjem, »da smo danes vsi tukaj z najboljšimi nameni in željami, da se bodo na današnjem zasedanju naredili novi koraki v dobro obeh manjšin«.

V osrednjem delu je komisija na seji, ki je, kljub zahtevnim usklajevanjem, potekala zelo konstruktivno, pregledala in ocenila, kako se uresničujejo določila sporazuma ter uskladila in oblikovala nova priporočila in predloge za izboljšanje položaja obeh narodnih skupnosti. Slovenski del mešane komisije je pri tem izpostavil potrebo sprejetja takšnih priporočil, ki bodo v dobrobit obeh narodnih skupnosti, ki tudi med seboj sicer zelo dobro sodelujeta, in bodo zagotovila primerljivo raven pravic in materialnih pogojev za delovanje narodnih skupnosti na obeh straneh meje. Posebna skrb je bila izražena za zagotovitev ustreznega izobraževanja v slovenskem jeziku ter dviga ravni uporabe slovenskega jezika in vidne dvojezičnosti v Porabju na primerljivo raven s tisto, ki je zagotovljena za madžarsko narodno skupnost v Prekmurju. Zavzeli so se za večjo  finančno podporo Radiu Monošter ter investicijam.

Zahtevno, vendar uspešno srečanje se je zaključilo s slovesnim podpisom zapisnika. Ministrica se je zahvalila ministrskemu komisarju za konstruktiven in tudi prijateljski odnos, ki ga je bilo moč čutiti, obema delegacijama pa za trud in intenzivno delo ter vse skupaj že sedaj povabila na naslednje srečanje v Slovenijo.