Skoči do osrednje vsebine

351. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela namero o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v Natovi bojni skupini na Slovaškem, sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto in zavrnila navedbe tožečih strank zoper sklep o določitvi deležev odpadne embalaže.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo - Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto (JRZ Rudolfovo) in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Gre za ustanovitev novega javnega raziskovalnega zavoda, prvega v Jugovzhodni Sloveniji.

JRZ Rudolfovo bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjal ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna, temeljila bodo na visoki tehnologiji in bodo temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti.

Bližina JRZ Rudolfovo bo omogočala tudi sedanjim velikih in srednjim podjetjem, da v sodelovanju z raziskovalci iz JRZ Rudolfovo inovirajo svoje izdelke, storitve in procese ter s tem dvignejo svojo konkurenčnost in dodano vrednost.

Z ustanovitvijo novega javnega raziskovalnega zavoda se bodo povečala javna vlaganja v raziskovalno razvojno dejavnost (RRD) in tudi število raziskovalcev v Jugovzhodni Sloveniji in Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. JRZ Rudolfovo bo nadaljeval in izrazito nadgradil delo Centra razvoja, raziskav in inovacij, Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki deluje v sklopu Razvojnega centra Novo mesto, posameznih dejavnosti javne Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter digitalnega stičišča SRC-EDIH v nastajanju, ki povezuje znanstvene, tehnološke in razvojne potenciale v regiji in širše, ki že imajo pozitivne učinke.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada je sprejela namero o sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v Natovi bojni skupini na Slovaškem

Vlada Republike Slovenije je sprejela namero o sodelovanju skupno do dvesto (200) pripadnikov Slovenske vojske, vključno z nacionalnim podpornim elementom in štabnim osebjem, v Natovi bojni skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (angleško enhanced Vigilance Activities – eVA), z možnostjo rotacij.

Pripadniki Slovenske vojske v Natovi bojni skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (eVA) bodo sodelovali pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti te bojne skupine, v sklopu misije za zagotavljanje in vzdrževanje pripravljenosti v podporo celoviti in okrepljeni odvračalni ter obrambni drži zavezništva, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti, vključno z ukrepi za zaščito sil bojne skupine. Pri tem lahko časovno omejene mirnodobne aktivnosti pripadnikov Slovenske vojske v okviru Natove bojne skupine na Slovaškem potekajo tudi v drugih državah članicah Nata.

Vzpostavitev teh enot je bila v luči ruske agresije na Ukrajino podprta na najvišji politični ravni v zavezništvu, vključno z Republiko Slovenijo, zato bo sodelovanje v tem okviru odražalo solidarnost, odgovornost in verodostojnost Republike Slovenije kot članice Nata pri krepitvi zavezniške odvračalne in obrambne drže ob njegovem vzhodnem krilu. Poleg tega bo imelo sodelovanje v tej Natovi bojni skupini zelo koristne transformacijske učinke za Slovensko vojsko v smislu krepitve njene pripravljenosti, bojne sposobnosti in povezljivosti z zavezniškimi oboroženimi silami.

Vlada Republike Slovenije bo s to namero seznanila Odbor Državnega zbora za obrambo in Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada zavrnila navedbe tožečih strank zoper Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže

Vlada je določila besedilo odgovorov na tožbe tožečih strank SUROVINA d. o. o., DINOS d. o. o. in RECIKEL d. o. o, in sicer zoper Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 17. decembra 2021. Vlada trdi, da so vse navedbe tožečih strank zoper Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022, neutemeljene. Tožeče stranke namreč vlagajo tožbo zaradi nepravilno in zmotno ugotovljenega dejanskega stanja in zaradi materialnopravnih ter procesnih kršitev.

Vlada zavrača navedbe tožečih strank in nasprotuje stališčem tožečih strank o nepravilnosti in nezakonitosti sklepa. Uredba o embalaži in odpadni embalaži ni posamični akt, ki bi urejal posamično razmerje. Konkretni in posamični akt, ki določa, pod kakšnimi pogoji lahko tožeča stranka ravna z odpadno embalažo je okoljevarstveno dovoljenje. Zato vlada meni, da so navedbe tožečih strank, da je sklep o določitvi deležev odpadne embalaže posamični in konkreten akt, izdan v obliki predpisa, neutemeljene. Glede navedb tožečih strank v tožbi o nepravilni in zmotni ugotovitvi dejanskega stanje pri izdaji Sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022, vlada pojasnjuje, da je v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži predpisano, da če proizvajalci za skupno izpolnjevanje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) pooblastijo več družb za ravnanje z odpadno embalažo, delež odpadne embalaže, za katerega mora posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo, štirikrat letno določi vlada s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer do 31. decembra tekočega koledarskega leta za januar, februar in marec prihodnjega koledarskega leta. Prav tako je v uredbi določeno, da se deleži odpadne embalaže izračunajo po metodologiji iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. V skladu z metodologijo iz Priloge 4, pa se deleži odpadne embalaže za januar, februar in marec tekočega koledarskega leta določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane na trg, v obdobju od 1. julija do 30. septembra preteklega koledarskega leta.

Vlada pojasnjuje, da je delež odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022 pravilno izračunan na podlagi podatkov iz poročil o dani embalaži na trg v Republiki Sloveniji za julij, avgust in september 2021, ki so jo morali proizvajalci sporočiti Ministrstvu za okolje in prostor.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor