Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Vlada je na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela Pobudo za odpoved Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov. Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Pobudo za odpoved Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov, ki jo je predlagalo Ministrstvo za zunanje zadeve in jo poslala v soglasje Odboru za zunanjo politiko Državnega zbora Republike Slovenije.
Razlog za pobudo za odpoved Sporazuma je vojaška invazija Ruske federacije na Ukrajino, ki je bila sprožena 24. februarja 2022, in pomeni nesprejemljivo in hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino Organizacije združenih narodov (OZN), Resolucijo Varnostnega sveta OZN 2202, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte.
Sporazum, ki je bil podpisan 22. marca 2011 na Brdu, daje pravno-formalni okvir za delovanje ruskega znanstveno-kulturnega centra v Ljubljani ter morebitnega slovenskega znanstveno-kulturnega centra v Ruski federaciji. Za odprtje slednjega se Republika Slovenija ni odločila. Sporazum med drugim določa spodbujanje vzajemnega sodelovanja med državama v znanosti, kulturi, umetnosti, književnosti in založništvu. Navaja sodelovanje s področja likovne in uporabne umetnosti, oblikovanja, arhitekture, fotografije, književnosti, ljudske umetnosti ter področja televizijskega in filmskega ustvarjanja. Sporazum določa tudi status centra in uslužbencev, ki je urejen v skladu z veljavno zakonodajo pri čemer upošteva tudi načelo vzajemnosti.

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada RS sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu.
Vlada je skladno s sklepom Državnega zbora RS, sprejetim na 98. izredni seji po obravnavi Dopolnjenega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – druga obravnava z dne 14. marca 2022, pripravila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu za tretjo obravnavo.
V besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu so vključeni sprejeti amandmaji k 8.a, 10., 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 23., 28., 30., 33., 35., 36., 37., 42., 43., 48., 55., 58., 62.a in 67. členu Dopolnjenega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu – druga obravnava.
Pretežno gre za tehnične popravke, med drugim pa je dodan tudi člen, v katerem je opredeljena prepoved izvajanja hidravličnega lomljenja obstoječim nosilcem rudarske pravice. Prav tako je dodana izjema pri pridobitvi rudarske pravice na varovanih območjih.