Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo imetnikom pravic intelektualne lastnine iz Ukrajine

Zaradi nastopa izrednih okoliščin v Ukrajini si Urad za intelektualno lastnino v največji možni meri prizadeva varovati pravice ukrajinskih imetnikov pravic intelektualne lastnine.

Izredne razmere bi lahko povzročile zamudo rokov imetnikov pravic patentov, znamk in modelov in s tem izgubo pravic, vendar veljavna zakonodaja ne omogoča podaljšanja rokov (niti na predlog stranke niti po uradni dolžnosti). Zato vse zainteresirane osebe obveščamo, da v primeru zamude roka lahko na podlagi 68. člena Zakona o industrijski lastnini predlagate vrnitev v prejšnje stanje zaradi nastopa izrednih okoliščin, kot je v danem primeru vojna.

Zahtevo lahko vložite v treh mesecih, ko preneha vzrok, ki je povzročil zamudo, če ste  šele pozneje zvedeli za zamudo, pa od dneva, ko ste za to zvedeli. Po enem letu od dneva zamude ne morete več zahtevati vrnitve v prejšnje stanje.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko  +386 1 620 31 00.