Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 74. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1A. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o minimalni plači, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2A. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2021, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2B. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi, Poročevalec: dr. Anže Logar

2C. Predlog uredbe o načinih za zagotavljanje pravic osebam z začasno zaščito, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj

3. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu Poročevalec: mag. Matej Tonin

4. Predlog sklepa o določitvi najvišje cene za nov učbenik, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

4A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izredni seji Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 28. marca 2022 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Hojs

5. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 29. marca 2022 v Bruslju, Poročevalec: Janez Poklukar

6. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o zamudah pri prenosu ali izvajanju prava Evropske unije za mesec februar 2022, Poročevalec: Aleš Hojs

7. Poročilo o sodelovanju delegacije Republike Slovenije na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije za notranje zadeve 27. februarja 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

8. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 4. marca 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

9. Informacija o podpisu Spremembe št. 1 Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo in Afriko, VSEBINA: transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena uporaba petih (5) slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 in enega (1) vozila za izvlek serije T-55 v Združenem večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti, v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

10. Informacija o nameravanem podpisu Spremembe št. 3 k Programskemu dogovoru št. B-1377-CAP-GP (PA HEP), Poročevalec: mag. Matej Tonin

11. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora o sodelovanju in zagotavljanju podpore države gostiteljice za vajo INIOCHOS 22, Poročevalec: mag. Matej Tonin

12. Informacija o seznanitvi s Skupno izjavo držav članic pogodbenic Sporazuma o enotnem sodišču za patente, ki sodelujejo v prehodnem obdobju uporabe Sporazuma o enotnem sodišču za patente, Poročevalec: Marjan Dikaučič

12A. Pobuda za odpoved Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ustanovitvi in delovanju znanstveno-kulturnih centrov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

12B. Predlog za nominacijo babištva za vpis na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

13. Poročilo o delu visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo v letu 2021,Poročevalec: dr. Miha Pogačnik

14. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob državniškem obisku 23. in 24. marca 2022 v Katarju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Izhodišča za obisk ministrske delegacije za notranje zadeve Republike Slovenije 24. marca 2022 v Kraljevini Danski, Poročevalec: Aleš Hojs

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov med 14. in 16. junijem 2022 v New Yorku,Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XVIII. zasedanju slovensko-madžarske mešane komisije za spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski 23. marca 2022 v Budimpešti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

19. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Kanadi od 25. marca do 3. aprila 2022, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

20. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Latvije Edgarsa Rinkçvičsa 3. februarja 2022 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na visokem segmentu 49. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice 1. marca 2022 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z implementacijo uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo okvira za evropsko digitalno identiteto,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi z izginulimi skulpturami v spominskem parku Brdo,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s pripravo na pospešeno izvajanje rednega programa dela v najpomembnejših slovenskih bolnišnicah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi z novimi ukrepi za zajezitev virusa Covid-19,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Sama Bevka v zvezi siromašenjem kvalitete življenja v manjših lokalnih skupnostih v Republiki Sloveniji (primer Občine Idrija in Krajevnih skupnosti Spodnja Idrija in Črni Vrh nad Idrijo),  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič