Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 37. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila na parceli v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog soglasja k obremenitvi nepremičnin v k. o. 635 Brestrnica, v lasti Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

3. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca nepremičnine parcela 2619 1147/4, ki v naravi predstavlja zemljišče na širšem območju Mednarodnega mejnega prehoda Sočerga, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

4. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2455 Sežana, k. o. 2460 Naklo in k. o. 2461 Dane, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

5. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2453 Povir, k. o. 2454 Merče in k. o. 2455 Sežana, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. Divača, k. o. Gabrovica in k. o. Osp, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljalca nepremičnin v k. o. 2451 Dolnje Ležeče in k. o. 2452 Divača, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Inštituta za novejšo zgodovino iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10003-19/2013/8 z dne 11. 7. 2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije v EU v Bruslju, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

11. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi v Ministrstvu za finance,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto višji svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

13. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovno mesto svetovalec v Ministrstvu za notranje zadeve, Kabinetu ministra,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

14. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, javnega gospodarskega zavoda, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

16. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, Predlagatelj: minister za pravosodje

17. Predlog imenovanja članov sveta javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem, Predlagatelj: minister za kulturo

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Krško-Sevnica, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

19. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20. Predlog imenovanja neodvisnega člana in nadomestnega člana iz Republike Slovenije v upravni odbor Agencije Evropske unije za temeljne pravice, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve