Skoči do osrednje vsebine

350. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim je vzpostavila pogoje za prelet vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov zavezniških držav v zračnem prostoru Republike Slovenije za čas izvajanja ukrepov kriznega odzivanja Nata zaradi razmer v Ukrajini in spremembo Uredbe o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi.

Sprememba Uredbe o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi ter jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Ker je Evropska unija od sprejetja Uredbe spremenila oziroma dopolnila pravne akte iz 1. člena navedene Uredbe, je treba prvi člen ustrezno spremeniti.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Vlada vzpostavila pogoje za prelet vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov zavezniških držav

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o vzpostavitvi pogojev za prelet vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov zavezniških držav na velikih višinah in z dolgo avtonomnostjo v zračnem prostoru Republike Slovenije za čas izvajanja ukrepov kriznega odzivanja Nata zaradi razmer v Ukrajini.

Cilj sprejetega sklepa je vzpostavitev pogojev za prelet vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov zavezniških držav na način, da se za prelete teh zrakoplovov, vključno z izvidniško opremo, oblikuje in vzpostavi začasno ločeno območje (angleško Temporary Segregated Area – TSA) za ves čas trajanja razlogov za izdajo tega sklepa.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada sprejela mnenje o zahtevi stranke Levica za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma glede ratifikacije sporazuma z OCCAR

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela mnenje o zahtevi stranke Levica za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (francosko Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement / angleško Organisation for Joint Armament Co-operation – OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR. Mnenje bo vlada poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije ter Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vlada Ustavnemu sodišču predlaga, da v postopku za oceno ustavnosti ugotovi neustavnost tega sklepa o nedopustnosti referenduma in ga razveljavi, ker je v nasprotju s tretjo alinejo drugega odstavka 90. člena ter 3. in 44. členom Ustave Republike Slovenije. Predlagatelj namreč meni, da zakon o ratifikaciji navedenega sporazuma ne predstavlja ratifikacije mednarodne pogodbe, ampak ratifikacijo mednarodnega akta nepogodbene narave, ki pomeni le pravno podlago za sklepanje nadaljnjih mednarodnih pogodb.

Vlada Republike Slovenije meni, da zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR ni utemeljena, zato bo predlagala Ustavnemu sodišču, naj zahtevo za oceno ustavnosti oceni kot neutemeljeno, torej da ugotovi, da omenjeni sklep ni v neskladju z Ustavo.

Vir: Ministrstvo za obrambo