Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega pravosodnih policistov

Pred ministrom za pravosodje Marjanom Dikaučičem in generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom je danes priseglo osem pravosodnih policistov, ki so opravili vse obveznosti v sklopu programa usposabljanja.

Skupina novosprejetih pravosodnih policistov – sedem pravosodnih policistov in ena pravosodna policistka - ki so uspešno zaključili usposabljanje ter opravili zaključni preizkus znanja, je danes svečano prisegla in prejela uradne izkaznice. Delo bodo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Dob, Maribor, Koper in v Oddelku Nova Gorica.

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij novim sodelavcem tekom usposabljanja podamo pester nabor znanja in veščin, da bodo lahko svoje delo opravljali kompetentno, ob polnem spoštovanju človekovih pravic. Poleg znanj in tehnik s področja varnosti in pooblastil, zakonodaje, specifičnih obravnav in potreb zaprtih oseb, je za uspešno delo pravosodnega policista potrebno predvsem poznavanje socialnih veščin in dobre komunikacije.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je pravosodni policistki in pravosodnim policistom čestital ter jih pohvalil kot eno boljših generacij, ki je uspešno zaključila usposabljanje. Izpostavil je pomen prisege, s katero pravosodni policisti danes prejemajo polna pooblastila za svoje delo in z njenim uresničevanjem lahko učinkovito prispevajo k izpolnjevanju našega poslanstva ter k odgovornemu, humanemu in zakonitemu izpolnjevanje nalog ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Spomnil je, da so danes postali pooblaščene uradne osebe, katerih glavno orožje še vedno ostaja predvsem komunikacija. Kot generalni direktor si skupaj z Ministrstvom za pravosodje prizadeva za zagotavljanje dobrih pogojev dela in ob tem izpostavil tri ključne projekte: novogradnjo zapora v Ljubljani, obnovitev in dograditev zapora na Igu ter okrepitev izobraževanja in usposabljanja zaporskega osebja, na podlagi katerega bo s pomočjo evropskih sredstev ustanovljena akademija in raziskovalni center za področje izvrševanja kazenskih sankcij.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič se je v nagovoru pridružil besedam generalnega direktorja ter novim sodelavcem čestital, da so se odločili za odgovoren poklic, s katerim rastejo v osebnem in kariernem pogledu. Izpostavil je pomen poslanstva samega zapora in zaposlenih v smeri, da se zaprte osebe v času prestajanja kazni usposablja za življenje na prostosti in bodo ob odhodu iz zapora lahko normalno zaživele.

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se veselimo kadrovskih okrepitev. Trenutno je v vseh zavodih za prestajanje kazni zapora z oddelki in v Prevzgojnem domu Radeče na 14 lokacijah po Sloveniji zaposlenih skupaj 554 pravosodnih policistov za nedoločen čas in 26 pravosodnih policistov–kandidatov za določen čas. V teku so tudi novi zaposlitveni postopki, zato prijazno povabljeni k prijavi na prosta delovna mesta v Ljubljani, Novem mestu in Kopru.