Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 73. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog odgovora na Sklep Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi s položajem visokošolskih učiteljev in raziskovalcev-znanstvenikov, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog odgovora na Sklep Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost in šport o možnostih rahljanja epidemioloških omejitvenih ukrepov na področju kulturnih dejavnosti, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4A. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

5. Predlog sklepa spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in obdobju obremenitve s služnostjo v javno korist zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, Poročevalec: Aleš Hojs

9. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe za študijsko leto 2022/2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

10. Predlog sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu za študijsko leto 2022/2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke pri Uradu Vlade Republike Slovenije za demografijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MIZŠ, Policija, MGRT, MKGP, MZ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2611-21-0905 Pridobitev prostorov za stanovanjsko skupino VDC Šentjur - enota Slovenske Konjice v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog za uvrstitev projekta 3330-22-0020 Subvencioniranje priprave učbenikov 2022–2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-22-0004 Zavod RS za šolstvo – obnova mansarde in kleti v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalka: dr. Simona Kustec

16. Predlog za spremembo projekta 033-21-0003 Projekt HOPE – Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: Marjan Dikaučič

17. Predlog za uvrstitev novega projekta 1540-22-0001 Prostori za italijansko narodno skupnost v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

18. Predlog soglasja Univerzi v Ljubljani k dopolnitvam dejavnosti, ki jih članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog soglasja k spremembi Statuta Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

III. ZADEVE EU

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev), Poročevalec: Aleš Hojs

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja, Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obravnavanju instrumentalizacije na področju migracij in azila, Poročevalec: Aleš Hojs

23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za droge, Poročevalec: Janez Poklukar

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 22. marca 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, raziskave in inovacije, 24. in 25. januarja 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

27. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na izrednem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 25. februarja 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

28. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na izrednem neformalnem videokonferenčnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 27. februarja 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

29. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, zveznim ministrom za obrambo Republike Avstrije in Ministrstvom za obrambo Danske o Napredni biometriji pri usposabljanju in simulacijah (ABITS), Poročevalec: mag. Matej Tonin

30. Informacija o izvedbi pilotnih projektov na območju delovanja skupine za povezavo in spremljanje, ki deluje v okviru slovenskega kontingenta v operaciji EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini, Poročevalec: mag. Matej Tonin

32. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na hibridni donatorski konferenci na visoki ravni v odziv na humanitarno krizo 16. marca 2022 v Jemnu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa 17. in 18. marca 2022 v Republiki Severni Makedoniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

33A. Informacija o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitje Slavinca od 17. do 21. marca 2022 v Dubaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

34. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Nemčiji od 18. do 20. marca 2022, Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

35. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na ministrski konferenci o vračanju 21. in 22. februarja 2022 na Dunaju,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z namernim kršenjem pravil Ekonomsko-socialnega sveta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izobraževanjem šolnikov o vrstah redkih kroničnih bolezni otrok, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi za dvig znanstvene pismenosti v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s ponovnim vlaganjem vlog za pridobitev odločbe o usmeritvah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z rednimi zaposlitvami v državni upravi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede neukrepanja pristojnih pri sumih kršitev pravilne uporabe dvojezičnih napisov in informacij na slovenskem ozemlju, kjer živijo pripadniki madžarske manjšine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede izvajanja Akcijskega načrta za obdobje 2019 – 2021 za izvajanje Državne strategije »eno zdravje« za obvladovanje odpornosti mikrobov,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ozaveščanjem družbe o bolezni epilepsije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

44. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s sproščanjem ukrepov za zajezitev bolezni Covid-19,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

45. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 76. člena in 107. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, Poročevalec: Aleš Hojs