Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 36. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti z izplačilom denarnega nadomestila na parceli št. 1424/1, k. o. 2682 Brdo v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Biotehniške fakultete, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

2. Predlog izbrisnega dovoljenja na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja, št. C2130-16Z213008, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog soglasja k prodaji solastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičnini v k. o. 2636 Bežigrad, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

4. Predlog soglasja k prodaji lastniškega deleža Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve na nepremičninah k. o. 1737 Tabor, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

5. Predlog soglasja k izvedbi postopka javne dražbe nepremičnin v lasti Univerze v Mariboru, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišča v k. o. 1749 Gameljne, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., za upravljavca nepremičnin v k. o. 2452 Divača, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca zemljišča in stavb v k. o. 24  Matjaševci, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Predlog določitve Javnega zavoda Grm Novo Mesto – center biotehnike in turizma za upravljavca nepremičnin v k. o. 1457 Ždinja vas, k .o. 1493 Veliki Podljuben, k. o. 1485 Gotna vas, k. o. 1479 Brusnice, k. o. 1456 Novo mesto in v k. o. 1483 Kandija, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

10. Predlog določitve Javnega zavoda Triglavski narodni park za upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije v  k. o. Dovje na območju Triglavskega narodnega parka, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

11. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. P 464/2020-III, Predlagatelj: minister za finance

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

12. Predlog določitve dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020 direktorici Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za nedoločen čas na delovno mesto podsekretar v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za logistiko in nabavo, Sektorju za nabavo, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

14. Predlog uvrstitve javnega uslužbenca v višji plačni razred ob premestitvi na delovno mesto št. 2801 – sekretar in imenovanju v naziv sekretar v Službi za informacijsko tehnologijo, Oddelku za sistem Ministrstva za zunanje zadeve, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovanjem odhajajoče vlade v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

17. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

18. Predlog imenovanja direktorja Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji (FIHO), Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

19. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

20. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

21. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Predlagatelj: minister za zdravje

22. Predlog razrešitve in imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Kočevje, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Velenje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

25. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

26. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

27. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta za socialno ekonomijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo