Skoči do osrednje vsebine

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev

Objava javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022 in javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022.

 V petek, 11. 3. 2022 sta bila v uradnem listu Republike Slovenije št. 35/2022 objavljena dva javna razpisa s področja čebelarstva.

  • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

Namen javnega razpisa je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Skupna višina nepovratnih sredstev skupaj znaša do 380.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022.

Več informacij o Javnem razpisu za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022

  • Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022

Namen ukrepa je podpora naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

Vlagatelji so lahko fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev iz javnega razpisa.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za  izvajanje ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev, v letu 2022 znaša do 26.000 evrov. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022.

Več informacij o Javnem razpisu za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2022