Skoči do osrednje vsebine

Informacija o razdeljevanju tablet kalijevega jodida

Objavljamo koristne informacije o tabletah kaljievega jodida in njihovi razdelitvi.

Razdelitev tablet kalijevega jodida ob nesreči

V skladu s Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega jodida so tablete kalijevega jodida za vse prebivalce Republike Slovenije, do vključno 40. leta starosti, iz državnih blagovnih rezerv shranjene v bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah, ki se, kadar je treba, razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitje tablet kalijevega jodida po predhodnem sklepu Vlade Republike Slovenije in odredbi poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.

Razdelitev tablet kalijevega jodida za prebivalce vseh občin v Republiki Sloveniji izvedejo občine, ki izdelajo načrte prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči in ki določijo pooblaščene osebe za prevzem tablet kalijevega jodida v pristojni bolnišnici.

Predstojniki oziroma pooblaščene osebe zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij so odgovorne za razdelitev tablet kalijevega jodida ob uvedbi zaščitnega ukrepa zaužitje tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči oskrbovancem, zaposlenim in drugim v svojih organizacijah.

Za delitev tablet kalijevega jodida mladoletnim osebam morajo odgovorni pridobiti soglasje staršev oziroma njihovih skrbnikov.

Vse informacije o kalijevem jodidu najdete na spletni povezavi Kalijev jodid.

Škratlica tablet kalijevega jodida.

Škatlica tablet kalijevega jodida. | Avtor: Zajeto iz strani kalijev jodid.