Skoči do osrednje vsebine

Poziv nosilcem kmetijskih gospodarstev k ureditvi grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev (GERK-ov) pred oddajo zbirne vloge

Nosilce kmetijskih gospodarstev pozivamo, da na spletnem javnem pregledovalniku grafičnih podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, registra kmetijskih gospodarstev (MKGP-RKG) natančno preverite vaše GERK-e, kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi informacije o neusklajenih podatkih v RKG.

Z javnim vpisom vaše KMG-MID številke lahko dostopate do Grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva.

Če boste ugotovili, da meje GERK-ov odstopajo od stanja na ortofoto posnetku oz. če je prišlo do kakršnihkoli sprememb na vaših zemljiščih (nakup, prenehanje uporabe, sprememba dejanske rabe in podobno), se na upravni enoti čimprej naročite za ureditev GERK-ov.

Ureditev Grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva (GERK) oziroma uskladitev podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev na upravni enoti je možna na sedežu Upravne enote v Ljutomeru, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, po predhodnem dogovoru za termin preko elektronske pošte : ue.ljutomer@gov.si oziroma po telefonu na telefonsko številko 02-584-94-35.

Pomembni podatki v zvezi s subvencijsko kampanjo:

  • redni rok za oddajo zbirne vloge:  24. februar 2022 -  6. maj 2022,
  • pozna predložitev (zamudni rok):  7. maj 2022 -  31. maj  2022.

Obenem vas seznanjamo, da so na spletni Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja dostopne različne koristne informacije in nasveti ter navodila za oddajo elektronske zbirne vloge.