Skoči do osrednje vsebine

Ministri podprli predlog sklepa o zaščiti za begunce iz Ukrajine

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je udeležil zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju. Po nedeljskem izrednem zasedanju o razmerah v Ukrajini so ministri nadaljevali z razpravo o odzivu na tamkajšnje razmere, ki zahtevajo neprestano in skrbno spremljanje ter takojšen in odločen odziv EU.

Podprli so predlog Evropske komisije za aktivacijo Direktive o začasni zaščiti, ki beguncem iz Ukrajine zagotavlja enoten status in pravice v EU. Tudi Slovenija podpira predlog Evropske komisije, saj predstavlja učinkovito orodje za soočanje s situacijami množičnih prihodov. »Predlog po eni strani zagotavlja takojšnjo zaščito tistim, ki jo potrebujejo, po drugi strani pa omogoča državam članicam, da nudijo pomoč na podlagi nacionalnih zakonodaj,« je dejal minister Hojs. Prek videokonferenčne povezave se je ministrom pridružil tudi ukrajinski notranji minister Denis Monastirsky, ki je predstavil trenutne razmere v Ukrajini in prosil za nadaljnjo pomoč, še zlasti pri evakuaciji in sprejemu beguncev iz Ukrajine.

Ministri so se prvič sestali v formatu schengenskega sveta. »Slovenija že vseskozi podpira idejo, da ministri med sabo opravimo poglobljeno in kakovostno razpravo o največjih izzivih v našem skupnem območju. Politična raven lahko namreč zagotovi, da se dogovori tudi implementirajo v praksi.« Predsedstvo je za to prvo politično razpravo pripravilo situacijsko poročilo o stanju v schengenskem območju.

Ta schengenski barometer se osredotoča na pet ključnih področij, in sicer na razmere na zunanjih mejah, migracijske razmere v EU, stanje notranje varnosti, zdravstvena tveganja in razmere na notranjih mejah. »Preglednica je dobra osnova za nadaljnje delo, v prihodnje bi jo morali še nadgraditi, prav tako bi moral biti barometer dinamično orodje, da lahko ustrezno usmerjamo delovanje schengna.« Ministri so dosegli dogovor o predlogu uredbe schengenskega ocenjevalnega mehanizma. Ob tem je minister ponovno izrazil slovensko stališče s podporo čimprejšnjemu vstopu Hrvaške, Romunije in Bolgarije v schengensko območje.

Ob delovnem kosilu so ministri s kolegi iz Latinske Amerike in Karibov razpravljali o sodelovanju med EU in Latinsko Ameriko na področju boja proti trgovini s prepovedanimi drogami. Sprejeli so tudi skupno izjavo o sodelovanju v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. S tem se bo okrepilo čezmejno in mednarodno sodelovanje, ki je ključnega pomena za učinkovit boj proti trgovini z drogami.