Skoči do osrednje vsebine

340. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o določitvi pravic oseb iz Ukrajine in soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o varstvu okolja. Sprejela je informacijo o nameravanem podpisu pisma o nameri krepitve sodelovanja s Hrvaško v zvezi s severno jadransko čezmejno vodikovo dolino. Odločila je tudi, da 200.000 odmerkov cepiva Janssen donira v instrument COVAX.

Sklep o določitvi pravic oseb iz Ukrajine

Vlada je današnji dopisni seji sprejela sklep, s katerim je na naslovu Blekova vas 60, Logatec v delih prostorov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ustanovila nastanitveni center. Center je namenjen nastanitvi in oskrbi državljanov Ukrajine. Osebe, ki bodo nastanjene v nastanitvenem centru bodo imele pravico do nastanitve in prehrane ter materialne oskrbe, ki obsega obleko, obutev ter higienske potrebščine. Državljani Ukrajine imajo pravico do nujnega zdravstvenega varstva. Osebe, ki ne bodo nastanjene v nastanitvenem centru pa bodo imele pravico do denarne pomoči.

Vir: Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

Vlada sprejela informacijo o nameravanem podpisu pisma o nameri krepitve sodelovanja s Hrvaško v zvezi s severno jadransko čezmejno vodikovo dolino

Vlada je sprejela Informacijo o nameravanem podpisu Pisma o nameri med državnim sekretarjem v Ministrstvu za infrastrukturo Republike Slovenije, državnim sekretarjem v Ministrstvu za gospodarstvo in trajnostni razvoj Republike Hrvaške in predsednikom avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine o okrepitvi sodelovanja za skupno podporo izgradnji severno jadranske čezmejne vodikove doline.

Podpisniki tega pisma o nameri so predstavniki držav Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine (FJK). Vsebina je usklajena s hrvaško in italijansko stranjo. Zadnja uskladitev je bila v Zagrebu 21. februarja 2022.

Vsebina pisma o nameri se je zaradi različnih interesov usklajevala več mesecev, da bi se tako čim bolj natančno določilo vsebino sodelovanja med partnerji podpisniki. Pri tem so upoštevane zaveze, da sledimo evropskim ciljem zmanjšanja emisij za najmanj 55 % glede na leto 1990 in dosežemo nevtralnost do leta 2050.

Vsebina se nanaša na regionalno sodelovanje in vzpostavitev čezmejnih vodikovih dolin, s ciljem, da se izvedejo tranzicije v integriran ekosistem na področju energije, ki vključuje sektorje energetike, industrije in transporta. Poleg tega se bo vzpostavilo sodelovanje na področju inovacij in skupnih projektov, tako da se pospešeno pričnejo razvijati energetske rešitve, ki temeljijo na vodiku, ter s tem vzpostavitev vrednostnih verig. V načrtu so skupni projekti na področju postavitve vodikovih polnilnic in transporta vodika. Meddržavno sodelovanje bo potekalo tudi na področju znanstveno raziskovalnega dela in izobraževanja.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Vlada donirala cepivo Janssen proti COVID-19 v instrument COVAX

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se 200.000 odmerkov cepiva Janssen, proizvajalca Janssen Pharmaceutica NV (Beerse, Belgium), ki jih je Republika Slovenija aktivirala in naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila za dobavo v letu 2022, donira v instrument COVAX, pri čemer se jih prednostno usmeri v regijo Latinske Amerike in Karibov.

COVAX predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni in enega od stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni. Doslej je Republika Slovenija v instrument COVAX namenila prostovoljni prispevek v skupni višini 500.0000 evrov v letih 2021 in 2022 hkrati pa je za donacije cepiv proti COVID-19 v okviru tega mehanizma doslej dala na razpolago več kot 1,5 milijona odmerkov cepiv različnih proizvajalcev.

Podobno kot ostale EU države, tudi Slovenija nabavlja cepiva proti COVID-19 preko skupnih EU javnih naročil, ki jih vodi Evropska komisija (EK). EK je v imenu držav članic pogodbo o predčasnem nakupu cepiva podpisala tudi z družbo Janssen Pharmaceutica NV.

Zavoljo izjemno majhnega interesa prebivalcev Slovenije za cepljenje s cepivom proti COVID-19 proizvajalca Janssen Pharmaceutica NV, dovoljšne zaloge tega in ostalih cepiv za slovenske potrebe ter upoštevaje potrebo po cepivih na globalni ravni, bo Slovenija 200.000 odmerkov cepiva Janssen proti COVID-19, ki bi jih bila Slovenija primorana prevzeti od proizvajalca, preusmerila kot donacijo neposredno v instrument COVAX.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o varstvu okolja

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, ki jih je ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. Z amandmaji se tako dodajajo navedbe predpisov, dopolnjujejo izrazi, da je besedilo jasnejše oziroma bolj nedvoumno, usklajuje celotno besedilo zakona in prenaša evropske predpise v slovenski pravni red. zaradi večje jasnosti, enostavnosti definicij ter zaradi opredelitve novih pojmov in prenosa pristojnosti.

Z uveljavitvijo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) bo Slovenija odpravila 4 kršitve prava EU: dve kršitvi ki se navezujeta na kršitev direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje); kršitev, ki se navezuje na kršitev direktive o industrijskih emisijah; kršitev, ki nanaša na kršitev direktive o spremembi direktive o odpadkih.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor