Skoči do osrednje vsebine

338. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije. Mednarodnemu odboru Rdečega križa je namenila humanitarni prispevek v višini 100.000 evrov za pomoč prebivalcem Ukrajine. Potrdila je tudi spremembe Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči.

Sprejete spremembe Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami in dopolnitvami Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči in načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje se ustvarja spodbudno poslovno okolje za investicije gospodarskih družb.

S tem bo omogočeno dodeljevanje državnih pomoči na podlagi priglašene sheme regionalnih državnih pomoči za novo finančno obdobje 2021–2027 ob upoštevanju nove uredbe, ki ureja karto regionalne pomoči. Predlagana sprememba iz uredbe črta tudi sklicevanje na Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019, ki je prenehal veljati.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

S predlaganimi amandmaji se upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki jih je ta podala po seji matičnega delovnega telesa Državnega zbora z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo RS, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Predlagani amandmaji med upravičence do digitalnega bona '22 uvrščajo tudi šoloobvezne otroke zadnje triade osnovnošolskega izobraževanja.

Vir Služba vlade za digitalno preobrazbo

Vlada sprejela spremembo sklepa o donaciji cepiva Namibiji

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se 19.200 odmerkov cepiva Vaxzevria, proizvajalca AstraZeneca, ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še niso bila dobavljena v Republiko Slovenijo, temveč je bilo na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 15. 10. 2021 namenjeno donaciji v mehanizem COVAX, zaradi nezmožnosti izvedbe donacije prek omenjenega mehanizma, dobavi Republiki Sloveniji in nato donira neposredno Republiki Namibiji prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Dne 23. 2. 2022 je bila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, s strani veleposlaništva Republike Namibije v Bruslju obveščena, da lahko Republika Namibija zaradi relativno kratkega roka uporabe cepiva Vaxzevria, katerega namerava Republika Slovenija donirati tej državi, sprejme zgolj 20.000 odmerkov cepiva in ne 117.600 odmerkov, kot je bilo prvotno predvideno.
Glede na pakiranje cepiva Vaxzevria, v eni škatlici je namreč 2400 odmerkov, je Vlada Republike Slovenije potrdila donacijo cepiva v količini 19.200 odmerkov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Humanitarni prispevek Republike Slovenije za pomoč prebivalcem Ukrajine

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da bo Republika Slovenija v letu 2022 namenila humanitarni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa (angleško International Committee of the Red Cross – ICRC) v višini 100.000 evrov za pomoč prebivalcem Ukrajine. Prispevek bo zagotovljen s proračunske postavke Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Upoštevajoč težke humanitarne razmere, v katerih so se znašli prebivalci Ukrajine in v skladu s slovenskimi prioritetami mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter z zunanjepolitičnimi prioritetami Republike Slovenije bo Slovenija prispevala 100.000 evrov ICRC. Slednji tudi v trenutnih varnostnih razmerah ostaja v celoti prisoten v Ukrajini in še naprej izvaja svoje humanitarne dejavnosti v korist civilnega prebivalstva. ICRC ohranja operativno prilagodljivost in fleksibilnost, da se odzove na razvijajoče se potrebe. Njihove intervencije oblikujejo humanitarne potrebe in pomanjkanje drugih deležnikov, ki bi se lahko odzvali. ICRC ohranja stike z vsemi ustreznimi deležniki, donatorji in zainteresiranimi stranmi glede razmer, tako v Ukrajini kot zunaj nje.

Delovanje ICRC v Ukrajini je usmerjeno v zagotavljanje nujnih in dolgoročnih potreb prebivalstva in življenjskih pogojev, vključno z dostopom do vode, zdravniške oskrbe in drugih osnovnih storitev. ICRC pomaga iskati in vzpostavljati stike med v konfliktih razseljenimi družinami ter pomaga pri iskanju pogrešanih oseb v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Tesno sodeluje z Rdečim križem Ukrajine.

Slovenija je v preteklih dneh Ukrajini že zagotovila materialno pomoč v vrednosti 163.000 evrov v okviru Mehanizma EU za civilno zaščito. V Ukrajino je Slovenija poslala 200 spalnih vreč, 200 parov gumijastih škornjev, deset dizelskih generatorjev, 250.000 kosov rokavic iz lateksa in 250.000 kosov rokavic iz nitrila ter 600.000 higienskih mask.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Sklep o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji

Vlada je sprejela sklep o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

V zvezi s situacijo v Ukrajini je treba sprejeti ukrepe zoper zrakoplove, ki so registrirani v Ruski federaciji in zoper vse operatorje s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije. V ta namen Vlada Republike Slovenije sprejema odločitev, v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu, da se zagotovi obrambne interese Republike Slovenije v zvezi s trenutno krizo v Ukrajini. Tako Vlada Republike Slovenije prepoveduje letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., bo zagotovil, da se ne bodo sprejemali načrti letov za letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije. V primeru, da bo vodja zrakoplova takega operatorja želel vstopiti v zračni prostor Republike Slovenije, mu pristojna enota službe zračnega prometa ne bo dovolila vstopa.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do prenehanja razlogov za izdajo tega sklepa, o čemer bo Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, Javno podjetje Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, nadzorni organ Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije, ter Ministrstvo za obrambo.

Informacijo o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije na predlog Ministrstva za infrastrukturo objavi Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa, na način, ki je običajen v letalstvu, to je s sporočilom NOTAM (sporočilo za letalce, angleško notice to airmen).

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo