Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 72. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – nujni postopek,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo – tretja obravnava,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2A. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4A. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek 6. Predlog soglasja Šolskemu centru Kranj za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022 in Načrt vlaganj občine Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2022, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog za uvrstitev petih novih projektov mednarodnega sodelovanja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: dr. Simona Kustec

12. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in zagotovitvi pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog sklepa o odprtju proračunskih postavk in zagotovitvi pravic porabe (ARSKTRP, IRSKGLR, UVHVVR, MDDSZ, Arhiv RS), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kohezijsko politiko od 28. februarja do 1. marca 2022 v Rouenu, Poročevalec: Zvonko Černač

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 7. decembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na neformalnem zasedanju generalnih direktorjev držav članic za kohezijo "Izmenjava izkušenj pri programiranju 2021–2027" 2. in 3. februarja 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2022 in predlog za imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2022, 51003-1/2022Poročevalka: dr. Simona Kustec

21. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije za 5. zasedanje skupščine Združenih narodov za okolje (UNEA-5.2), ki bo potekalo v hibridni obliki od 28. februarja do 2. marca 2022 ter za posebno zasedanje skupščine Združenih narodov za okolje (UNEP@50), ki bo v hibridni obliki potekalo 3. in 4. marca 2022 v Nairobiju v Keniji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

23. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na otvoritveni slovesnosti Mednarodnega kmetijskega sejma SIA 27. in 28. februarja 2022 v Parizu, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

24. Predlog za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Statistični komisiji Organizacije združenih narodov za obdobje 2023–2026, Poročevalec: Tomaž Smrekar

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 53. videokonferenčnem zasedanju Statistične komisije OZN od 28. februarja do 2. marca in 4. marca 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z operabilnostjo proračunske inšpekcije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z infrastrukturnimi projekti na ravni lokalne samouprave na področju digitalizacije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim nereševanjem energetske revščine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Nataše Sukič v zvezi z nujnimi ukrepi za zajezitev cen energentov za gospodinjstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožefa Horvata v zvezi z znižanjem DDV za kolesa ine-kolesa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj