Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 71. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o medsebojnem varovanju izmenjanih tajnih podatkov, Poročevalec: dr. Anže Logar

3. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi, Poročevalec: dr. Anže Logar

4. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanj, ki ogrožajo javno zdravje, Poročevalec: dr. Anže Logar

4A. Predlogi soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

4B. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k predlogu Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, Poročevalec: Janez Poklukar

6A. Predlog soglasja k Sklepu o dopolnitvah Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Poročilo o problematiki odkrivanja, začasnega zavarovanja in odvzema nezakonito pridobljenega premoženja ter hrambe in upravljanja začasno zavarovanega in odvzetega nezakonito pridobljenega premoženja po Kazenskem zakoniku, Zakonu o kazenskem postopku in Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Poročevalec: Marjan Dikaučič

8. Predlog za uvrstitev dveh novih projektov 3330-22-0002 Rušitev in novogradnja dela objekta OŠ Loka in 3330-22-0003 Novogradnja POŠ Kalobje z vrtcem in telovadnico v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Predlog sklepa za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe (MZZ, MF, MDDSZ, Direkcija RS za infrastrukturo, MZ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Urada predsednika Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe – (PONOVNA OBRAVNAVA) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (prenovitev), Poročevalec: Boštjan Koritnik

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (prenovitev), Poročevalec: Boštjan Koritnik

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov, Poročevalec: Marjan Dikaučič

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije ratificirajo Drugi dodatni protokol h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava okrepljeno sodelovanje in razkritje elektronskih dokazov, Poročevalec: Marjan Dikaučič

15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 3. in 4. marca 2022 v Bruslju, Poročevalec: Marjan Dikaučič

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 3. in 4. marca 2022 v Arlesu, Poročevalec: dr. Anže Logar

16A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na konferenci na visoki ravni "Poti oskrbe in inovacij za evropsko politiko o redkih boleznih" 28. februarja 2022 v Parizu, Poročevalec: Janez Poklukar

16B. Informacija o udeležbi ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na konferenci "Investing in an integrated Early Childhood Education and Care System: growing the Next Generation EU" 23. februarja 2022 v Bologni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Ministrski konferenci o enakosti "Gospodarsko opolnomočenje žensk: ključ do enakosti spolov" 31. januarja 2022 v Parizu,   (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju glede ustanovitve, financiranja, upravljanja, popolnjevanja in statusa Poveljstva večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje (MNCG), Poročevalec: mag. Matej Tonin

19. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen v letu 2022, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Vojske Francoske republike k Memorandumu o soglasju glede sodelovanja v pobudi o združevanju in souporabi zmogljivosti na področju gorskega usposabljanja, Poročevalec: mag. Matej Tonin

20A. Predlog materialne pomoči Federativni demokratični republiki Nepal za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, Poročevalec: mag. Matej Tonin

22. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa od 26. februarja do 2. marca 2022 v Združenih arabskih emiratih, Poročevalec: Aleš Hojs

23. Izhodišča za delovni obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. februarja 2022 v Berlinu, Poročevalec: dr. Anže Logar

23A. Dopolnitev Izhodišč za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 23. februarja 2022 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem ministrskem srečanju skupine prijateljev mediacije 2. februarja 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o obisku Aleša Hojsa, ministra za notranje zadeve, z delegacijo 25. januarja 2022 v Republiki Hrvaški, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z upravičenostjo upokojencev do dodatkov po PKP, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi s predlogom nove strategije za obvladovanje epidemije Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predlogom zakona, ki bo urejal ločen del plačnega sistema za področje zdravstva in vire financiranja tega zakona, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predlogom zakona, ki bo urejal ločen del plačnega sistema za področje zdravstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zaostrovanjem odnosov med Rusijo in Natom,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

31. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede uporabe dvojezičnih napisov in informacij na slovenskem ozemlju, kjer živijo pripadniki madžarske manjšine,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Predraga Bakovića v zvezi z getoizacijo romske skupnosti ter posledično poslabšanjem bivalnih in varnostnih razmer prebivalcev Kočevske in tudi širše,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

33. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z omilitvijo ukrepov za zajezitev covida-19,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

34. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s povečanjem tveganja spontanih kot tudi umetnih prekinitev nepravilno potekajočih nosečnosti pri nosečnicah, cepljenih proti Covid-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

35. Predlog odgovora na vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni, s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar