Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 1761 Dol pri Ljubljani, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Predlog določitve Doma Nine Pokorn Grmovje kot upravljavca nepremičnin v k. o. 998 Velika Pirešica, k. o. 997 Gotovlje in v k. o. 1056 Dobrna, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

3. Predlog odločbe o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju športa, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

4. Predlog določitve skupnega obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti za javne uslužbence plačne skupine B, določitvi dela plače za redno delovno uspešnost za direktorja in k izplačilu redne delovne uspešnosti za namestnika direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za mesece julij do december 2020, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

5. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto sekretar v Uradu Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, v Sektorju SIGOV-CERT, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: vršilec dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za informacijsko varnost

6. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda ob zaposlitvi za delovno mesto podsekretar (m/ž) v Sektorju za znanost v Direktoratu za znanost v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda za ribištvo Slovenije, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

11. Predlog imenovanja nadomestnega člana Sveta Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

13. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 02401-2/2012/3 z dne 29. marec 2012 - Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Skupine za evropske zadeve, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve