Skoči do osrednje vsebine

334. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji namenila materialno pomoč Ukrajini in Madagaskarju. Cepivo proti COVID-19 proizvajalca AstraZeneca je donirala Republiki Namibiji, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH pa v instrument COVAX.

Vlada sprejela odločitev za materialno pomoč Ukrajini

Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da se Ukrajini preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite ob izrednih dogodkih velikega obsega, ki ogrožajo prebivalce Ukrajine, pošlje materialno pomoč v obliki spalnih vreč, gumijastih škornjev, dizelskih generatorjev (6 kW), rokavic (lateks in nitril) in higienskih mask. Ocenjena vrednost pomoči, skupaj s prevozom, znaša 163.000 eurov.

Pristojni organ Ukrajine je zaradi izrednih dogodkov velikega obsega, ki ogrožajo prebivalce Ukrajine, preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), 9. decembra 2021 in 15. februarja 2022 zaprosil za mednarodno pomoč. Ministrstvo za obrambo predlaga, da Republika Slovenija Ukrajini zagotovi materialno pomoč v obliki spalnih vreč, gumijastih škornjev, dizelskih generatorjev (6 kW), rokavic (lateks in nitril) in higienskih mask.

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da izvrši njeno odločitev.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada namenila materialno pomoč Republiki Madagaskar ob posledicah tropskega ciklona Batsiral

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji odločila, da Republiki Madagaskar, na podlagi zaprosila pristojnih organov Madagaskarja za mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite, pošlje materialno pomoč v obliki ležalnih podlog, motornih črpalk in električnih generatorjev. Ocenjena vrednost pomoči, skupaj s prevozom, znaša 25.000 eurov.

Pristojni organi Republike Madagaskar so zaradi pričakovanih posledic tropskega ciklona Batsirai preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), 4. februarja 2022, zaprosili za mednarodno pomoč za zagotovitev začasnih bivališč za prizadete prebivalce, zdravstveno oskrbo, transportna in komunikacijska sredstva, mobilne mostove, generatorje za elektriko, reševalne enote in strokovnjake z različnih področij.

Tropski ciklon je Republiko Madagaskar dosegel v soboto, 5. februarja, najhuje je prizadel jugovzhodni del otoka. Po podatkih madagaskarskega Urada za obvladovanje tveganj in nesreč (BNGRC) je 121 ljudi izgubilo življenje, razseljenih je okoli 28.000 oseb, več kot 143.000 oseb pa prizadetih zaradi posledic ciklona.

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da to odločitev izvrši.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada donirala cepiva Vaxzevria proti COVID-19, proizvajalca AstraZeneca, Republiki Namibiji

Republiko Slovenijo je Evropska komisija obvestila, da namerava Republika Namibija prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite (UCPM) zaprositi za pomoč v obliki cepiva proti COVID-19. Pripravljena naj bi bila sprejeti cepivo Vaxzevria proizvajalca AstraZeneca.

Podobno kot druge države članice Evropske unije tudi Slovenija cepiva proti COVID-19 nabavlja prek skupnih EU javnih naročil, ki jih vodi Evropska komisija. V Sloveniji interesa za cepljenje proti COVID-19 s cepivom Vaxzevria tako rekoč ni več že dalj časa, vse od nastopa možnosti izbire cepiva in razpoložljivosti cepiv proti COVID-19 na osnovi mRNA.

S sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 15. oktober 2021 je bilo zato odločeno, da preostale dobave cepiva Vaxzevria, proizvajalca AstraZeneca, ki jih je Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in Sloveniji še niso bile dobavljene, to je bilo predvidoma 578.336 odmerkov, slednja donira v instrument COVAX, kar je tudi storila. Od tega je GAVI (»The Vaccine Alliance«), kot upravitelj mehanizma COVAX, doslej sprejel 335.600 odmerkov iz slovenske donacije, ki jih je tudi alociral različnim državam. Preostale količine, to je približno 240.000 odmerkov, ki po razdelilniku Sloveniji pripadajo v februarju in marcu 2022, GAVI še ni sprejel, zato z njimi Slovenija še vedno prosto razpolaga. Del teh odmerkov, to je 117.600, bi zato lahko namenili za neposredno donacijo cepiva Namibiji. Podpisnik usklajene donatorske dokumentacije med Slovenijo, Namibijo in proizvajalcem cepiva, podjetjem AstraZeneca, ter med Slovenijo in Namibijo za humanitarno pomoč v obliki donacije cepiva, bo na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije minister, pristojen za zdravje.

Pomoč se nudi prek Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Koordinacijo nudenja pomoči izvede Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri izvedbi donacije na slovenski strani sodelujeta tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Sredstva za kritje stroškov logističnega dela izvedbe donacije bodo zagotovili Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Ministrstvo za zdravje.

Če se Slovenija za izrabo ponujene možnosti donacije cepiva Namibiji ne bi odločila, tvega, da bi bilo cepivo Vaxzevria, ki ga dejansko ne potrebuje več, a bi ga morala glede na določbe sklenjenih pogodb o nakupu cepiva sprejeti, dostavljeno v Slovenijo, kjer bi do nadaljnjega, čakajoč na morebitno novo priložnost za donacijo, ostalo neizkoriščeno.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada donirala cepiva Spikevax, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH, v instrument COVAX

COVAX predstavlja glavni kanal za distribucijo cepiv na globalni ravni in enega od stebrov zagotavljanja enakega dostopa do zdravil, diagnostike in drugih zdravstvenih pripomočkov za boj proti pandemiji na globalni ravni. Doslej je Republika Slovenija v instrument COVAX namenila prostovoljni prispevek v skupni višini 500.0000 evrov v letih 2021 in 2022 ter 1.490.400 odmerkov cepiva proti COVID-19.

Podobno kot ostale EU države, tudi Slovenija nabavlja cepiva proti COVID-19 preko skupnih EU javnih naročil, ki jih vodi Evropska Komisija (EK). EK je v imenu držav članic pogodbo o predčasnem nakupu cepiva podpisala tudi z družbo Moderna in Slovenija je iz osnovne kvote po tej pogodbi naročila 369.767 odmerkov, po dodatni pogodbi pa še 1.459.312 odmerkov, ki bodo deloma dobavljeni tudi v letu 2022. Po razporedu dobav tega cepiva, Sloveniji v mesecu aprilu 2022 pripada 85.000 odmerkov za odraslo in 10.000 odmerkov za pediatrično populacijo. Podobne količine pripadajo Sloveniji mesečno do konca leta 2022.

Zavoljo zelo majhnega interesa prebivalcev Slovenije za cepljenje s cepivom (tudi proizvajalca cepiva Moderna) proti COVID-19, dovoljšne zaloge tega in ostalih cepiv za slovenske potrebe ter upoštevaje potrebo po cepivih na globalni ravni, se predlaga, da se v mesecu aprilu 2022 za Slovenijo načrtovana dobava cepiva Spikevax v predvideni količini 85.000 odmerkov, proizvajalca Moderna Switzerland GmbH, ki ga je Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in še ni bilo dobavljeno v Slovenijo, donira oz. usmeri v instrument COVAX, hkrati pa se Slovenija zaveže k plačilu teh odmerkov, kot je to opredeljeno v pogodbi o nakupu cepiv.

V kolikor se Slovenija za donacijo predmetnega cepiva v COVAX ne bi odločila, tvega, da bi bilo cepivo Spikevax, katerega dejansko Slovenija trenutno ne potrebuje, a bi ga morala glede na določila sklenjenih pogodb o nakupu cepiva sprejeti, dostavljeno v Slovenijo, kjer bi do nadaljnjega, čakajoč na morebitno novo priložnost za donacijo, ostalo neizkoriščeno.

Vir: Ministrstvo za zdravje