Skoči do osrednje vsebine

Zadovoljstvo uporabnikov z delom Agencije za okolje II.

Na Agenciji za okolje želimo naše storitve in uporabne informacije približati najširšemu krogu uporabnikov. Zato smo v drugi polovici leta 2021 preko spletne ankete preverjali vaše zadovoljstvo z našimi storitvami. Do konca decembra smo prejeli 2700 izpolnjenih anket. Vsem se zahvaljujemo za odziv.

V anketi smo preverjali vaše zadovoljstvo z delom Agencije za okolje. Prosili tudi smo vas tudi za komentar našega dela in vsebin ter za predloge izboljšav.

Z našimi storitvami vas je zelo zadovoljnih 51 %, zadovoljnih pa 42 %. Da je Agencija za okolje državni organ zelo vreden zaupanja, vas meni 51 %, da je vreden zaupanja pa 42 %. Vaša mnenja nas spodbujajo, naj ostanemo pozorni in vztrajno nadaljujemo z iskanjem, kako naj podatke, ki jih zbiramo, predstavimo na uporaben način.

Odgovori kažejo, da vas najbolj zanimajo vsebine povezane z vremenom. Tudi individualni komentarji najpogosteje navajajo vremensko področje.  

Opozorili ste nas na pomanjkljivosti naših spletnih strani. Teh se zavedamo in pripravljamo nove, ki bodo sodobne in uporabnikom bolj prijazne. Zaključujemo idejni načrt in vzpostavljamo koncept strani.

Naše trenutne strani sicer vsebujejo veliko različnih podatkov, napovedi in informacij za različne uporabnike. Do podatkov, ki jih iščete, vas popeljemo preko video vsebin. V rubriki  Pogosta vprašanja  smo osvežili pojasnila in odgovore na teme, ki vas najpogosteje zanimajo. Posebno rubriko pojasnil ima modra stran z opisom vremena in vremensko napovedjo za 171 lokacij po Sloveniji.

Poleg splošnih vremenskih napovedi izražate veliko zanimanje za posebne napovedi, ki so namenjene različnim uporabnikom. Nekaj takih vsebin že lahko najdete na naših spletnih straneh:

  • Za kmetijce pripravljamo Agrometeorološko napoved z informacijami, ki jim pomagajo pri kmetovanju.
  • V zimskem času izdajamo plazovni bilten, v katerem gorniki dobijo informacije o snežnih razmerah v gorah.
  • Informacije o namočenosti tal, stanju vodotokov in količina podzemnih voda prikazujemo v SUŠOMER  
  • Na vpliv vremena in alergenov na počutje ljudi opozarjamo z bioprognozo.
  • Napovedujemo onesnaženost zraka z delci in ozonom.

Razvijamo še nekaj podobnih, uporabnikom prilagojenih vsebin. Posameznim interesnim skupinam pripravljamo posebne produkte tudi na družbenih omrežjih. Za gornike in alpiniste ob četrtkih na FB Arso Vreme objavimo posebno vremensko napoved za hribe, ki bo poleti pogostejša.

Spomladi bomo začeli ob koncih tedna objavljati podrobno napoved za morje.

Biovremenski napovedi bomo dodali nove kazalnike vremenskega vpliva. Načrtujemo osvežene objave o onesnaženosti zraka.

V kopalni sezoni redno informiramo o temperaturah vode in višinah vodostajev naših kopalnih rek in jezer.

Aktualne informacije o vremenu najdete tudi na Instagram profilu.

V komentarjih ste izrazili želje po strokovnih razlagah vremenskih procesov. Tem željam smo se odzvali preko družabnih omrežij, kjer ob zanimivih vremenskih situacijah objavimo strokovne razlage le-teh in dodamo še druge zanimive podatke. Podobno komentiramo tudi dogodke na vodah in ob potresih.