Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo volivcem - redne volitve poslancev v državni zbor 2022

Volivce s stalnim ali začasnim naslovom v tujini obveščamo, da bodo redne volitve poslancev v državni zbor potekale v nedeljo, 24. 4. 2022.

Dodatno obvestilo volivcem (7. 4. 2022)

Izseljence in zdomce, ki so od Državne volilne komisije prejeli uradne prazne glasovnice (UPG) za glasovanje po pošti iz tujine, obveščamo, da so liste strank, kandidatov in kandidatk objavljene na spletni strani DVK - Seznam list kandidatov in kandidatk.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji – izseljenci

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) in so vpisani v posebni volilni imenik, lahko glasujejo na dva načina: na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije z vzpostavljenim voliščem ali po pošti iz tujine.

Izseljenci, ki so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik bodo na naslov prijavljenega prebivališča v tujini prejeli volilno gradivo, s katerim lahko glasujejo po pošti.

Izseljenci, ki bodo po uradni dolžnost od Državne volilne komisije na svoj naslov v tujini prejeli volilno gradivo lahko glasujejo tudi na diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu, če so v posebni volilni imenik vpisani v državi z vzpostavljenim voliščem, obveščanje o nameri glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ni potrebno.

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji

Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) oziroma na volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo, in sicer najkasneje 3 dni pred dnevom glasovanja (najkasneje 20. 4. 2022, do 24. ure po slovenskem času).

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji lahko volivec izseljenec odda preko portala eUprava, ki omogoča:

  1. Oddajo vloge z e-identiteto,
  2. Oddajo vloge brez e-identitete.

Diplomatsko predstavništvo ali konzulat, kjer je izseljenec vpisan v volilni imenik, bo obveščen, da izseljenec glasuje v Sloveniji. Volivec izseljenec se na dan glasovanja zglasi na volišču v Republiki Sloveniji, ki si ga je izbral.

Diplomatska predstavništva in konzulati z vzpostavljenim voliščem

Volivce obveščamo, da bodo v nedeljo 24. 4. 2022 med 9. in 17. uro po lokalnem času volišča odprta na naslednjih diplomatskih predstavništvih in konzulatih Republike Slovenije:

Generalnem konzulatu v Celovcu, Generalnem konzulatu v Clevelandu, Generalnem konzulatu v Münchnu, Generalnem konzulatu v Trstu, Konzulatu v Torontu, Veleposlaništvu na Dunaju, Veleposlaništvu v Atenah, Veleposlaništvu v Beogradu, Veleposlaništvu v Berlinu, Veleposlaništvu v Bernu, Veleposlaništvu v Bratislavi, Veleposlaništvu v Bruslju, Veleposlaništvu v Budimpešti, Veleposlaništvu v Buenos Airesu, Veleposlaništvu v Canberri, Veleposlaništvu v Haagu, Veleposlaništvu v Kopenhagnu, Veleposlaništvu v Londonu, Veleposlaništvu v Madridu, Veleposlaništvu v Moskvi, Veleposlaništvu v Ottawi, Veleposlaništvu v Parizu, Veleposlaništvu v Podgorici, Veleposlaništvu v Pragi, Veleposlaništvu v Sarajevu, Veleposlaništvu v Skopju, Veleposlaništvu v Varšavi, Veleposlaništvu v Washingtonu, Veleposlaništvu v Zagrebu in Veleposlaništvu pri Svetem sedežu (Vatikanu).