Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zbiranju ponudb za odkup evrskih in dolarskih obveznic Republike Slovenije

Objavljamo obvestilo o zbiranju ponudb za odkup evrskih in dolarskih obveznic Republike Slovenije.
Tabla z napisom ministrstva, ki visi ob vhodu v poslopje

Poslopje ministrstva | Avtor: Ministrstvo za finance

Republika Slovenija je danes, 9. 2. 2022, objavila obvestilo o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic, izdanih v evrih in v ameriških dolarjih: 

1. odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v evrih:

  • s skupno nominalno vrednostjo 2.063.152.000 evrov, kuponsko obrestno mero 0,200 % in zapadlostjo leta 2023 (ISIN:  SI0002103974;  skrajšano ime obveznice RS83) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 1.500.000.000 evrov, kuponsko obrestno mero 4,625 % in zapadlostjo leta 2024 (ISIN: SI0002102984; skrajšano ime obveznice RS66)

2. odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije, denominiranih v dolarjih:

  • s skupno nominalno vrednostjo 133.167.000 dolarjev, kuponsko obrestno mero 5,85 % in zapadlostjo leta 2023 (ISIN:  XS0927637818/US831594AD88) in
  • s skupno nominalno vrednostjo 1.250.000.000 dolarjev, kuponsko obrestno mero 5,25 % in zapadlostjo leta 2024 (ISIN:  XS0982709221/US831594AG10)

skladno s pogoji za odkup obveznic, objavljenimi v Ponudbenem memorandumu za odkup obveznic z dne 9. februarja 2022 (angleško "Tender Offer Memorandum").

Ponudba za odkup obveznic velja od 9. februarja 2022 in bo, v kolikor ne bo podaljšana, spremenjena ali preklicana v skladu s Ponudbenim memorandumom za odkup obveznic, veljala do 15. februarja 2022.

Podrobnejše obvestilo s pogoji ponudbe za odkup obveznic je objavljeno spodaj z enako vsebino kot obvestilo, objavljeno na Ljubljanski in Luksemburški borzi, na katerih so uvrščene zgoraj navedene obveznice Republike Slovenije. To obvestilo o ponudbi za odkup obveznic bo na internetni strani objavljeno do izteka veljavnosti ponudbe.

Ni namenjeno razdeljevanju ali posredovanju v katero koli jurisdikcijo ali kateri koli osebi, ki se nahaja ali je rezident katere koli jurisdikcije, kjer bi bilo takšno razdeljevanje nezakonito (glej »omejitve ponujanja in razdeljevanja«(angleško »offer and distribution restrictions«) v  obvestilu o zbiranju ponudb za odkup obstoječih obveznic in v ponudbenem dokumentu za odkup (angleško »tender and exchange offer memorandum«)).