Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija objavila razpis za promocijo kmetijskih proizvodov

Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je 20. 1. 2022 objavila razpis za zbiranje predlogov programov promocije za kmetijske proizvode v EU in na tretjih trgih (angleško 2022 calls for proposals for European agri-food promotion programmes).

Podobno kot v letu 2021, je cilj promocije osredotočen na izdelke in postopke pridelave, ki podpirajo cilje evropskega zelenega dogovora. To vključuje promocijo ekoloških proizvodov, promocijo sadja in zelenjave, trajnostnega kmetijstva in podporo ciljem strategije »od vil do vilic - angleško Farm to fork stategy«.

Promocijske kampanje naj poudarijo visoke standarde kvalitete in varnosti ter raznolikost in tradicionalne vidike EU kmetijsko-živilskih proizvodov, vključno z EU shemami kakovosti. Vsi vizualni promocijski materiali namenjeni potrošnikom v EU morajo biti skladni s smernicami uravnotežene prehrane ciljne države EU.

Za trge izven EU so prednostni cilji usmerjeni na trge z visokim potencialom rasti, kot so npr. Japonska, Južna Koreja ali Kanada. Pričakuje se, da kampanje tam povečajo porabo in konkurenčnost EU kmetijsko-živilskih proizvodov z dvigom njihove prepoznavnosti in povečanjem deleža trga v ciljnih državah.

Za leto 2022 je skupni proračun v višini 185,9 milijona evrov namenjen promociji kmetijskih proizvodov znotraj ter izven EU. Od skupnega proračuna je za sofinanciranje promocijskih programov, ki bodo izbrani na podlagi objavljenega razpisa, namenjenih 176.4 milijone evrov, preostanek je namenjen dejavnostim  EU Komisije.

Upravičenci za prijavo so trgovinske organizacije, organizacije proizvajalcev in kmetijsko-živilski organi, odgovorni za promocijske dejavnosti. Projekti bodo ocenjeni glede na merila trajnostne proizvodnje in porabe v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji skupne kmetijske politike ter cilji dobrobiti živali, evropskim zelenim dogovorom in strategijo »od vil do vilic«.

Predloge je Komisiji potrebno predložiti do 21. 4. 2022 do 17:00 (po srednjeevropskem času) preko namenskega portala - angleško Search Funding & Tenders (europa.eu). Komisija bo nato predloge ocenila in jeseni objavila informacije o izbranih upravičencih.

Evropska raziskovalno izvajalska agencija (angleško The European Research Executive Agency - REA) ponuja številna orodja, s katerimi lahko vlagatelji uspešno predložijo svoje predloge.

REA bo za predstavitev tega razpisa 1. in 2. 2. 2022 organizirala spletni informativni dan. Prvi dan bo namenjen predstavitvi vidikov trenutne promocijske politike ter razpisa 2022. Drugi dan pa predstavitvi uspešnih kampanj in možnostmi srečanj s potencialnimi partnerji.

Več informacij je dostopnih na spletnih straneh Komisije:

2022 calls for proposals for European agri-food promotion programmes (v angleščini)

EU quality schemes explained (v angleščini)

Organics at a glance (v angleščini)

CAP at a glance (v angleščini)

Calls for proposals to promote European agri-food products launched | European Commission (europa.eu) (v angleščini)

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja