Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 68. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi – skrajšani postopek, Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

5. Poročilo o izvedbi druge faze projekta prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino, Poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj

6. Predlog za uvrstitev novelacije projekta 3340-21-0160 Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo 2022-2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, Uprava RS za zaščito in reševanje, FURS, UIL, MGRT, MOP, MZ, MIZŠ, upravne enote, Arhiv RS), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 9. in 10. februarja 2022 v Grenoblu v Franciji, Poročevalec: Janez Poklukar

10. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje Franca Vindišarja na ministrski videokonferenci "Državljanstvo, etika in zdravstveni podatki" 2. februarja 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

11. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 14. decembra 2021 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Poročilo o obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja pri voditeljih institucij EU 3. in 4. junija 2021 v Bruslju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

14. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob obisku pri Svetem sedežu 7. februarja 2022 v Vatikanu, Poročevalec: dr. Anže Logar

14A. Izhodišča za srečanje ministra za obrambo mag. Mateja Tonina z ministrom za obrambo Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Benom Wallaceom ob uradnem obisku 2. februarja 2022 v Republiki Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

15. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem ministrskem srečanju skupine prijateljev mediacije 2. februarja 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 7. do 11. februarja 2022 v Združenih arabskih emiratih, Katarju in Kraljevini Saudovi Arabiji, Poročevalec: dr. Anže Logar

16A. Informacija o srečanju ministra za javno upravo Boštjana Koritnika z ministrom, pristojnim za področje javne uprave Bosne in Hercegovine, Josipom Grubešo 4. februarja 2022 v Ljubljani, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 16. in 17. decembra 2021 v Kraljevini Norveški (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja od 18. do 20. decembra 2021 v Združenih državah Amerike (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z izplačili t.i. korona dodatkov v letu 2021 za zaposlene v javnem sektorju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Roberta Pavšiča v zvezi z dodatkom za delo v rizičnih razmerah v času epidemije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

21. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede dela na domu oziroma prisotnosti v pisarni v času COVID-19 v državni upravi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanovitvijo javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ukrepi preprečevanja odvisnosti od socialnih e-omrežij (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede uporabe dvojezičnih napisov in informacij na slovenskem ozemlju, kjer živijo pripadniki madžarske manjšine (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Braneta Goluboviča v zvezi s problematiko staršev otrok, ki so usmerjeni v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z odpovedjo DDV-ju s strani države za gradbene posege in opremo, ki je potrebna za zagotovitev lažjega življenja invalidov in gibalno oviranih oseb (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z enomesečno prepovedjo vseh javnomnenjskih raziskav pred državnozborskimi volitvami (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi s pravilno uporabo besede Rom (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

29. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti 530. člena Zakona o kazenskem postopku, Poročevalec: Marjan Dikaučič