Skoči do osrednje vsebine

Ukinitev območij in ukrepov zaradi izbruha HPAI H5N1 (aviarne influence) pri perutnini

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da se z današnjim dnem ukinjajo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepi na teh območjih, ki so bili uvedeni zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 pri perutnini. Zaradi izbruha HPAI pri domači perutnini v občini Slovenska Bistrica je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) 27. 12. 2021 določilo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepe, ki se izvajajo na teh območjih.

Po preteku predpisanega obdobja in izvedenih vseh ukrepih, tako na okuženem gospodarstvu kot območjih z omejitvami, ter na podlagi negativnih rezultatov kliničnih pregledov in preiskav, se na podlagi sklepov DSNB s 27. 1. 2022 odpravijo ukrepi ter zaščitno in ogroženo območje.

Zaradi primerov HPAI, potrjenih pri prostoživečih pticah, še vedno ostajajo v veljavi ukrepi, ki veljajo za celotno območje Slovenije in so objavljeni na spletni strani UVHVVR.

Pozivamo rejce, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, saj le tako lahko zmanjšajo možnost vnosa bolezni v rejo in prenos med rejami:

  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine,
  • preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
  • omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,...),
  • uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino,
  • izogibanje stikom z bolnimi ali poginjenimi prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi pticami in ujedami (s kontaminirano obutvijo in obleko se lahko virus nehote raznese na perutnino).

Zelo pomembno je tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči.

Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji (klinični znaki, spremembe v proizvodnji – padec nesnosti, povečana umrljivost, zmanjšana poraba vode in krme), naj rejci perutnine nemudoma pokličejo svojega veterinarja.

Dodatne informacije o aviarni influenci v Sloveniji.