Skoči do osrednje vsebine

Izdaja odločb za plačilo prispevka za promocijo v sektorju sadja za leto 2021

Danes bomo izdali odločbe za plačilo obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2021, na podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12). Zavezanci za plačilo prispevka so pridelovalci sadja, nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo sadja. Skupaj bo odločbo prejelo 1.444 zavezancev, v skupni višini 79.084,39 evrov.

Zrele jagode v beli keramični posodici na leseni mizi.

Jagode | Avtor pexels.com

Namen ukrepa je, da se sredstva, zbrana od nosilcev kmetijskih gospodarstev, v celoti nameni za promocijo shem kakovosti in prostovoljnih označb. Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance ne glede na to ali vstopijo v shemo »izbrana kakovost« ali ne.

Prispevek se plačuje za programsko obdobje 2021-2023. Višina prispevka za pridelovalca sadja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 evrov na hektar intenzivnega sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno.

Zavezanec za plačilo prispevka je dolžan plačati prispevek v roku 20. dni od prejema odločbe o odmeri obveznega prispevka za promocijo sadja za leto 2021.

Prispevek je potrebno nakazati na transakcijski podračun Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja imenovan AKTRP JFP - PROMOCIJA številka SI56 0110 0845 0181 514 z navedbo sklica na številko odobritve iz odločbe o plačilu prispevka (SI11 23310-7111380-xxxxxxx).