Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 110. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.7. Predlog akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog soglasja k Revidiranemu Letnemu poročilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.10. Predlog soglasja k Revidiranemu Letnemu poročilu – zaključnemu računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2019, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.11. Predlog zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti pete in osme točke 5. člena, točke B) tretjega odstavka 6. člena, prvega in tretjega odstavka 8. člena, točke II. iz preglednice 10. člena, točk A, B in E/40N 12. člena, 13., 14. in 16. člena, drugega odstavka 18. člena, 19. in 20. člena, prve, četrte in pete alineje 21. člena, prvega in tretjega odstavka 22. člena in drugega do petega odstavka 30. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.12. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.13. Informacija o nameravanem podpisu pisma podpore pobudi Evropske komisije o ustanovitvi Partnerstva Evropske unije za majhne modularne reaktorje, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Komisiji za ribištvo severnega Pacifika, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 25. januarja 2022 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, raziskave in inovacije 24. in 25. januarja 2022 v Parizu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje in mladino 27. januarja 2022 v Strasbourgu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.20. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monike Kirbiš Rojs na srečanju generalnih direktorjev držav članic za kohezijo »Izmenjava izkušenj pri programiranju 2021–2027« 2. in 3. februarja 2022 v Parizu, poročevalec: Zvonko Černač

1.21. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z delegacijo 25. januarja 2022 v Zagrebu, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Tretje spremembe Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Izjave o pristopu k Projektnemu dogovoru o večnacionalnem usposabljanju za medicinsko evakuacijo, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Informacija o uradnem obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 27. in 28. januarja 2022 na Slovaškem, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.25. Informacija o sodelovanju ministra za zdravje Janeza Poklukarja na Ministrski videokonferenci o odvisnosti v Evropi »Preprečevanje izgube avtonomije: za boljše sodelovanje glede problematike padcev starejših državljanov« 27. januarja 2022, poročevalec: Janez Poklukar

1.26. Informacija o delovnem obisku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in dr. Helene Jaklitsch, ministrice, pristojne za Slovence v zamejstvu in po svetu, pri Kmečki izobraževalni skupnosti Gorski kotar 21. januarja 2022 v Prezidu na Hrvaškem, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.27. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.29. Predlog uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.30. Predlog mnenja o Predlogu zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Deana Potza    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Deana Potza    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje od srede 12. 1. 2022 do torka 18. 1. 2022, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – nujni postopek, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje – skrajšani postopek, poročevalec: Aleš Hojs

4B. Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, poročevalec: Janez Poklukar  

4C. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 ter tretjega odstavka 8. člena in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar  

4Č. Predlog odgovora na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena, prve alineje drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 5. člena, 20. člena in 23. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in drugega odstavka 3.1. točke Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar  

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.2. Predlog imenovanja direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park

5.3. Predlog imenovanja direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

5.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije

5.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov Republike Slovenije v Upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost

5.7. Predlog razrešitve člana in imenovanja nadomestne članice Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

5.8. Predlog imenovanja svetovalca izvršnega direktorja v konstituenčni pisarni Medameriške razvojne banke

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo

5.10. Predlog odločbe o pritožbi Društva DOOR, Društvo za otroke, očetovstvo in resnico zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-9/2020/6 z dne 7. 7. 2020

5.11. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-13R213003 na Občino Šempeter - Vrtojba

5.12. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-13R213005 na Občino Šempeter - Vrtojba

5.13. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-15R213002 na občino Šempeter - Vrtojba

5.14. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-16Z213005 na občino Šempeter - Vrtojba

5.15. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin v k. o. 1910 Volčji Potok

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Janez Poklukar

6.2. Predlog razrešitve direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poročevalka: dr. Simona Kustec

6.3. Predlog sklepa o neimenovanju vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, poročevalka: dr. Simona Kustec

6.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra, poročevalec: Janez Poklukar

6.5. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin

6.6. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin