Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva

Minister za zdravje Janez Poklukar in vodja sektorja za investicije in javna naročila Jure Dolinar sta na novinarski konferenci predstavila javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.

Minister Janez Poklukar je povedal, da je bil prvi korak k opolnomočenju zdravstvenega sistema in zagotavljanju javnega, vzdržnega in dostopnega zdravstva storjen s sprejetjem Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v letih 2021 do 2031. Pot nadaljujemo z objavo prvega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, in sicer za letos in prihodnje leto.

»Čez noč stanja na tem področju ne moremo rešiti,« pravi minister in poudarja, da primarna raven sodi pod lokalne skupnosti ter da je zato državna raven odvisna od sodelovanja županov, ki imenujejo direktorje in direktorice zdravstvenih domov. Minister je župane in vodstva zdravstvenih domov povabil k udeležbi na razpisu, da »skupaj z roko v roki, rešujemo problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov.«

Na novinarski konferenci so se dotaknili tudi stanja infrastrukture. Z infrastrukturnimi izzivi se primarno zdravstvo spopada že leta. Ponekod to pomeni zastarele stavbe, drugod pomanjkanje moderne opreme, namenjene za izvajanje zdravstvenega varstva, spet drugje premajhne prostore. Po besedah ministra vse to naslavlja prihajajoč razpis, kajti za sredstva se lahko prijavijo občine ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda z investicijskimi projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva. Gre za zdravstvene domove, zdravstvene postaje in zdravstvene ambulante, ki vključujejo novogradnje ali rekonstrukcije, oboje s vključeno opremo.

»Prvič v zgodovini bo država namenila znatna sredstva za infrastrukturo na primarni ravni, in to po celotni Sloveniji v večletnem obdobju. S tem prihajamo na pomoč lokalnim skupnostim, da skupaj z župani poskrbimo za zdravje naših občank in občanov,« izpostavlja minister.

Za ureditev razmer na primarni ravni so bili sprejeti naslednji ukrepi:

 1. Zdravniki z odobreno specializacija iz družinske medicine v letih 2021 in 2022 so upravičeni do 20% dodatka.
 2. Spodbude v izobraževanju:
 • Dodatnih 30 specializacij iz klinične psihologije.
 • Razpisa za sofinanciranje 30 štipendij za študente medicine in 70 za študente zdravstvene nege.
 • Povečan vpis na medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru, nov odsek za stomatologijo v Mariboru.
 • Povečanje števila razpisnih mesti za specializacijo iz družinske medicine

  3. Nagrajevanje, širjenje in razbremenitev timov ambulant družinske medicine za  boljše delovanje, učinkovitost in dostopnosti zdravstvenega sistema
 • poseben vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant, kjer so nagrajeni tisti, ki imajo opredeljenih več kot 1895 galvarinski količnika
 • razširitev za 64,6 timov ambulant družinske medicine,
 • uvajamo zdravstvenega administratorja;

  4. Hitrejše zaposlovanje zdravnikov iz tujine: Znanje slovenskega jezika C1 se dokazuje tudi s potrdilom zbornice.
  5. Sekundarij, ki še ni pridobil specializacije, prve tri mesece opravi na področju družinske oz. urgentne medicine.
  6. Osnova licenca
  7. Kompetence medicinske sestre
  8. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v letih 2021 do 2031.

V naslednjih desetih letih nameravamo vložiti 2,1 milijarde evrov v izgradnjo novih objektov, prenove obstoječih ter nakup sodobne opreme v zdravstvenih ustanova širom Slovenije. Zaposlenim bo to omogočilo boljše delovno okolje, marsikje ustrezno podlago za nemoteno opravljanje poslanstva ter kakovostno, varno in pravočasno obravnavo bolnikov.

Z današnjim dnem začenjamo z javnim razpisom: »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023«. Vse ustanove se vabi k prijavi, kajti samo z zagotovitvijo ustreznih delovnih pogojev in ustreznih pogojev za izvajanje zdravstvenih storitev se lahko zagotovi ustrezno kakovost, varnost in učinkovitost primarne zdravstvene dejavnosti

Do besedila razpisa dostopate s klikom na povezavo.

Minister je novinarsko konferenco zaključil z mislijo: Današnji razpis je naša možnost, da od besed preidemo k dejanjem. Je možnost, da z dejanji pokažemo, da je primarno zdravstvo temelj našega zdravstva; tako kot so lokalne skupnosti, ustanoviteljice zdravstvenih zavodov, temelj naše družbe.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem vsem sodelavcem, tako na Ministrstvu za zdravje kot drugim, ki so si prizadevali za pripravo tega zakona in razpisa. Brez dvoma je to dokaz, da je mogoče z vizijo, trudom, medsebojnim sodelovanjem in razumevanjem doseči prav vse.«