Skoči do osrednje vsebine

Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Kostel

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Kostel.

Občina Kostel je 5. januarja 2022 razpisala nadomestne volitve za člana občinskega sveta. Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 18. januar 2022, volitve pa bodo v nedeljo, 20. marca 2022.

Število volilnih upravičencev:

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število
Kostel VOLILNA ENOTA 1 001 - Banja Loka - hiša št. 7 137
002 - Vrh pri Fari - v hiši št. 1 (Lukčeva domačija) 99
003 - Vas - v hiši št. 1 (gasilski dom) 280
004 - Kuželj - v hiši št. 24a (gasilski dom) 53
SKUPAJ 569