Skoči do osrednje vsebine

Ministri za finance EU o mednarodni obdavčitvi

Minister za finance mag. Andrej Šircelj se je 18. januarja 2021 v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za ekonomske in finančne zadeve.

Minister se stoje pogovarja z dvema drugima udeležencema zasedanja

Minister Šircelj v pogovoru ob robu zasedanja Evroskupine | Avtor Evropska unija

1 / 3

Ministri za ekonomske in finančne zadeve so na tokratnem zasedanju opravili prvo izmenjavo mnenj o Direktivi o zagotavljanju minimalne digitalne obdavčitve za multinacionalke v Uniji. Ta direktiva bi v pravni red EU prenesla dogovor na mednarodni ravni, ki je bil dosežen oktobra lani. Ta dogovor je pomemben mejnik za zagotavljanje učinkovite in pravične obdavčitve dobička. Mednarodni dogovor je sestavljen iz dveh stebrov. Prvi je osredotočen na to, da velika mednarodna podjetja prijavijo dobičke in posledično plačajo davke tam, kjer poslujejo. Drugi steber zahteva 15-% globalno minimalno efektivno davčno stopnjo. Direktiva bi se uporabljala za multinacionalke s prihodki, višjimi od 750 milijonov. Ministri so se strinjali, da se učinkovito pristopi k obravnavi direktive, da se bodo pravila, dogovorjena na mednarodni ravni, v Evropski uniji čimprej uveljavila v skladu z dogovorom na ravni Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Ministri so sprejeli zaključke o letnem postopku zaznavanja makroekonomskih neravnovesij. Pandemija je povečala tveganja v državah članicah. Razlike med različnimi gospodarskimi sektorji se povečujejo, povečale pa so se tudi neenakosti v Evropski uniji in v državah evro območja. Pomembno je, da se tudi v prihodnje morebitna neravnovesja odkrijejo zgodaj, da se jih lahko prepreči ali odpravi.

Sprejeli so tudi zaključke o Letnem pregledu trajnostne rasti. V zaključkih je poudarjeno, da naj se v letu 2022 države članice Evropske unije osredotočijo na konkurenčnost in trajnost v skladu z zelenim dogovorom. V zaključkih je poudarjeno, da bo okrepitev naložb zelo pomembna za doseganje stabilne rasti. Prav tako spodbujajo delo v smeri zmanjševanja razlik in zagotavljanja stabilnih javnih financ in fiskalnih okvirov, ki podpirajo rast. Mehanizem za okrevanje in odpornost bo imel osrednjo vlogo pri oblikovanju odpornega gospodarstva.

Ministri so sprejeli priporočila o ekonomski politiki evro območja. Državam članicam evro območja je priporočeno, da še naprej izvajajo nacionalne politike za učinkovito podporo trajnostnemu okrevanju. Izredni ukrepi podpore morajo postati usmerjeni in spodbujati okrevanje na trgu dela. V priporočilu je navedena tudi pomembnost zagotavljanja učinkovitih in pravičnih davčnih sistemov, dokončanja bančne unije in krepitve mednarodne vloge evra.