Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 67. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – skrajšani postopek,Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1B. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo – prva obravnava,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020,Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Vitovnik v Mestni občini Nova Gorica, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog akcijskega programa za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti pete in osme točke 5. člena, točke B) tretjega odstavka 6. člena, prvega in tretjega odstavka 8. člena, točke II. iz preglednice 10. člena, točk A, B in E/40N 12. člena, 13., 14. in 16. člena, drugega odstavka 18. člena, 19. in 20. člena, prve, četrte in pete alineje 21. člena, prvega in tretjega odstavka 22. člena in drugega do petega odstavka 30. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici in Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

10. Informacija o nameravanem podpisu pisma podpore pobudi Evropske komisije o ustanovitvi Partnerstva Evropske unije za majhne modularne reaktorje, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Komisiji za ribištvo severnega Pacifika, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

12. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monike Kirbiš Rojs na srečanju generalnih direktorjev držav članic za kohezijo "Izmenjava izkušenj pri programiranju 2021–2027" 2. in 3. februarja 2022 v Parizu, Poročevalec: Zvonko Černač

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbani razvoj 26. novembra 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 20. decembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Informacija o nameravanem podpisu Tretje spremembe Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organizacijo za razvoj novih oblik energije in industrijske tehnologije Japonske, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Informacija o delovnem obisku dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in dr. Helene Jaklitsch, ministrice, pristojne za Slovence v zamejstvu in po svetu, pri Kmečki izobraževalni skupnosti Gorski kotar 21. januarja 2022 v Prezidu na Hrvaškem,Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Poročilo o obisku ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 17. decembra 2021 v Zalaegerszegu na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Poročilo o srečanju državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca z delegacijo Britansko-slovenske vsestrankarske parlamentarne skupine 10. decembra 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z afero »glupi davki« in odstopom ministra Vizjaka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

20. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Prednika v zvezi z nadaljevanjem sanacijskih ukrepov v Zgornji Mežiški dolini, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog odgovora na vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek