Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 66. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje – skrajšani postopek, Poročevalec: Aleš Hojs

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, Poročevalec: Marjan Dikaučič

1B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA),Poročevalka: dr. Simona Kustec

1C. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanja pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (MSOSS), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o požarni taksi, Poročevalec: mag. Matej Tonin

5. Predlog Akcijskega načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2022–2024, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog odgovora na poziv Iniciative slovenskih zdravnikov k takojšnji ustavitvi cepljenja otrok in mladostnikov s Covid-19 cepivi v Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

6A. Predlog soglasja k Revidiranemu Letnemu poročilu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2018, Poročevalec: Janez Poklukar

7. Predlog soglasja k Revidiranemu Letnemu poročilu – zaključnemu računu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2019, Poročevalec: Janez Poklukar

7A. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije in soglasje k pridobitvi državljanstva Republike Slovenije brez predhodnega odpusta iz dosedanjega državljanstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in ciljanem političnem oglaševanju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 25. januarja 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Anže Logar

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za visoko šolstvo, raziskave in inovacije 24. in 25. januarja 2022 v Parizu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za izobraževanje in mladino 27. januarja 2022 v Strasbourgu,Poročevalka: dr. Simona Kustec

12A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Evropski konferenci o upravljanju meja 20. in 21. januarja 2022 v Vilni, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

12B. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z delegacijo 25. januarja 2022 v Zagrebu, Poročevalec: Aleš Hojs

13. Informacija o sodelovanju ministra za zdravje Janeza Poklukarja na Ministrski videokonferenci o zdravstvenih sistemih "Odpornost zdravstvenih sistemov Unije za spodbujanje sodelovanja na evropski ravni" 18. januarja 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

14. Informacija o sodelovanju ministra za zdravje Janeza Poklukarja na Ministrski videokonferenci o odvisnosti v Evropi "Preprečevanje izgube avtonomije: za boljše sodelovanje glede problematike padcev starejših državljanov" 27. januarja 2022, Poročevalec: Janez Poklukar

15. Poročilo o sodelovanju ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve v sestavi ministrov za obrambo Evropske unije 15. in 16. novembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

16. Informacija o nameravanem podpisu Izjave o pristopu k Projektnemu dogovoru o večnacionalnem usposabljanju za medicinsko evakuacijo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Informacija o uradnem obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 27. in 28. januarja 2022 na Slovaškem, Poročevalec: mag. Matej Tonin

18. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na hibridnem srečanju predsednikov vlad držav članic Srednjeevropske pobude 2. in 3. decembra 2021 v Budvi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Poročilo o obisku predsednika Vlade Republike Poljske Mateusza Morawieckega 24. novembra 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede resničnega namena prihoda italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi z getoizacijo romske skupnosti ter posledično poslabšanjem bivalnih in varnostnih razmer prebivalcev Kočevske in tudi širše, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Stanko Baluh

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z e-muzejem slovenskega izseljeništva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

23. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ohranjanjem denarne dediščine, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s hotelom Korotan,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z vpoklicem upokojenih medicinskih sester, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar