Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 28. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega  premoženja št. C2130-13R213003 na Občino Šempeter – Vrtojba, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

2. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-13R213005 na Občino Šempeter – Vrtojba, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

3. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-15R213002 na Občino Šempeter – Vrtojba, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

4. Predlog soglasja z izbrisnim dovoljenjem na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-16Z213005 na Občino Šempeter – Vrtojba, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

5. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin v k. o. 1910 Volčji Potok, Predlagatelj: minister za kulturo

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca nepremičnine v k. o. Zali Log , ki je v lasti Republike Slovenije, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

7. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-9/2020/6 z dne 7. 7. 2020, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

8. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače iz naslova povečanega obsega dela direktorice v javnem zavodu Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

9. Predlog soglasja k določitvi višjega plačnega razreda na delovnem mestu strokovni sodelavec V, v Oddelku za komunikacijske projekte, v Sektorju za vladno komuniciranje v Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,  DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: direktor Urada Vlade RS za komuniciranje

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11. Predlog imenovanja direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

12. Predlog imenovanja direktorja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za zdravje

14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

15. Predlog imenovanja predstavnikov Republike Slovenije v Upravnem odboru Evropske agencije za pomorsko varnost, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

16. Predlog razrešitve in imenovanje nadomestne članice Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

17. Predlog  imenovanja svetovalca izvršnega direktorja v konstituenčni pisarni Medameriške razvojne banke, Predlagatelj: minister za finance

18. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve