Skoči do osrednje vsebine

Poziv k sodelovanju v okviru pobude romsko civilno spremljanje v EU (Roma Civil Monitoring) v obdobju 2021–2025 za Slovenijo in Hrvaško

Odprt je poziv za sodelovanje v okviru pobude romsko civilno spremljanje v EU (Roma Civil Monitoring) v obdobju 2021-2025 za Slovenijo in Hrvaško. Rok je 18. januar 2022.

Konzorcij pobude romsko civilno spremljanje (RMC) za Slovenijo in Hrvaško (koordinator je organizacija ROMHR iz Hrvaške, konzorcijska partnerja v Sloveniji pa sta EPEKA Slovenija in Romsko društvo Romano veseli) poziva vse zainteresirane posameznike in organizacije, ki delujejo v okviru civilne družbe na območju Slovenije in na Hrvaškem s področja vključevanja Romov na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, da se odzovejo na ta poziv in se vključijo v pobudo RMC. Po sprejetju Strateškega okvira Evropske unije (EU) za enakost, vključevanje in udeležbo Romov (EURSF), 7. oktobra 2020, in na pobudo Evropskega parlamenta, je Evropska komisija sprožila pobudo civilno-družbenega spremljanja položaja romske skupnosti v državah članicah Evropske unije za obdobje 2021–2025 tako imenovano Roma Civil Monitor initiative (RCM 2021–2025). Polni naziv pobude je »Pripravljalni ukrep – Romsko civilno spremljanje – Krepitev zmogljivosti in vključevanja romske in pro-romske civilne družbe pri spremljanju in pregledu politik«. Ta pobuda je nadaljevanje pilotnega projekta Roma Civil Monitor iz obdobja 2017–2020. Cilj pobude je vključitev vsaj 90 romskih in pro-romskih organizacij civilne družbe ter posameznikov iz 26 držav članic EU (Malta ni vključena) v spremljanje in poročanje, predvsem o nacionalnih strateških okvirih za Rome držav članic EU, pa tudi drugih politikah v zvezi z Romi. Pobuda naj bi prispevala h krepitvi zmogljivosti nacionalne romske in pro-romske civilne družbe ter jim zagotavljala sistematično podporo pri vključevanju v dialog in sodelovanje z nacionalnimi deležniki.

V skladu z EURSF, je cilj pobude RCM 2021-2025, izgradnja zmogljivosti romske civilne družbe, prispevati k spremljanju nacionalnih strategij z uporabo metodologije od spodaj navzgor, vplivati ​​na nacionalne odločitve, ki učinkovito odražajo Rome na podlagi lokalnega znanja in izkušenj, izhajajoč iz potreb skupnosti.

Kriteriji za sodelovanje v nacionalni koaliciji romsko civilno spremljanje:

  • vsaj dve leti izkušenj in delovanja na področju romske skupnosti oz. sorodnih družbenih gibanj (človekove pravice, boj proti rasizmu, boj proti diskriminaciji),
  • dokazane izkušnje delovanja na vsaj enem od naslednjih tematskih področij: izobraževanje, zaposlovanje, zdravstveno varstvo, stanovanja, socialne storitve, organizacija skupnosti, boj proti diskriminaciji, boj proti anticiganizmu,
  • pripravljenost za sodelovanje z drugimi organizacijami civilne družbe v državi in ​​po vsej Evropi.

Rok za prijavo je 18. januar 2022.

Prijavo je potrebno poslati na elektronski naslov: smusic@romhr.hr, kjer dobite tudi vse dodatne informacije. Informacije je možno pridobiti tudi preko telefona na mobilni telefonski številki: +385 (0) 95 345 65 60.

Več informacij je na voljo v samem pozivu.

  • Poziv k sodelovanju v okviru pobude romsko civilno spremljanje v EU (Roma Civil Monitoring) v obdobju 2021–2025 za Slovenijo in Hrvaško

    Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti