Skoči do osrednje vsebine

320. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki določa, da oseba ki je ob vstopu v Slovenijo napotena v karanteno na domu, le te ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR. Sklenila je tudi, da bo formalizirala sodelovanje s College of Europe in tako letos omogočila do tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na College of Europe.

Od ponedeljka karantene ob vstopu v državo ni več možno predčasno prekiniti

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok začne veljati 17. januarja 2022.

Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na sedem dni je črtana možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, torej karantene ne more več predčasno prekiniti z negativnim testom PCR in traja polnih sedem dni.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na College of Europe

Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila z nameravanim podpisom Memoranduma o soglasju glede sheme financiranja študija na College of Europe za slovenske državljane. Ministrico za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simono Kustec je pooblastila, da ga podpiše. Vlada je tudi zadolžila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da izvaja novo nastale obveznosti iz Memoranduma o soglasju glede sheme financiranja študija na College of Europe za slovenske državljane.

College of Europe v belgijskem Bruggeu je izobraževalna institucija, ki ponuja enoletne specializirane podiplomske programe s področja ekonomije EU, integracijskih procesov, evropskega prava, politike in upravljanja ter mednarodnih odnosov in diplomacije EU. Republika Slovenija, še posebej v času predsedovanja Svetu EU, prepoznava potrebo po dodatno in specialistično izobraženih kadrih na področju EU zadev, zato želi ponovno vzpostaviti sistem, ki je bil ukinjen leta 2011, zagotavljanja financiranja specialističnega študija na College of Europe, Hkrati je Slovenija edina članica EU, ki zadnjih 10 let nima svojih kandidatov na tem študiju, kjer vsako leto študira skoraj 500 kandidatov iz približno 50 držav.

Štipendije za podiplomski študij na College of Europe je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, v sodelovanju s tedanjo Službo Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (SVEZ), podeljeval od študijskega leta 2003/2004 do leta 2010/2011, povprečno do 8 kandidatom letno. Podlaga za predlog ukinitve programa je bil sklep Vlade Republike Slovenije z dne 1. 10. 2009, s katerim je Republika Slovenija izstopila iz članstva v Upravnem odboru College of Europe, ter dejstvo, da SVEZ ni mogel zagotavljati zaposlitve za vse kandidate, ki so študij na College of Europe uspešno zaključili, ter tudi takrat še neurejena akreditacija študijskega programa.

Ker je ta ovira sedaj odpravljena in Republika Slovenija, še posebej v času predsedovanja Svetu EU, prepoznava potrebo po dodatno in specialistično izobraženih kadrih na področju EU zadev, želi ponovno vzpostaviti sodelovanje s College of Europe Brugge in zagotoviti financiranje polne šolnine za študij.

Republika Slovenija bo formalizirala sodelovanje s College of Europe s podpisom Memoranduma o soglasju glede sheme financiranja študija na College of Europe za slovenske državljane. Ocenjuje se, da bi v letu 2022 morali zagotoviti do 3 polne šolnine, vsako v vrednosti do 26.000 evrov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo vsako leto objavilo razpis za financiranje izobraževanja na College of Europe, in sicer za kandidate, ki so že sprejeti na College of Europe in imajo zaključeno najmanj drugo stopnjo visokošolskega študija. Vsebina oziroma prioritete razpisa se bodo predhodno uskladile z Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za zunanje zadeve.

V skladu z memorandumom bo ministrstvo imenovalo člane slovenskega dela skupne komisije za izbor financiranih kandidatov, ki jo bodo sestavljali: en predstavnik Vlade RS, visokošolski učitelj s področja EU zadev, strokovnjak s področja EU ter en nekdanji študent/alumni.

Predvideno je, da bodo morali izbrani prejemniki sredstev le-ta vrniti v proračun RS, če izobraževanja ne bodo uspešno zaključili, prav tako bodo morali sprejeti ponujeno zaposlitev v državni ali v javni upravi za dve leti.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport